Sosiaali- ja terveysministeriö

Missio

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) on osa valtioneuvostoa. STM vastaa sosiaali- ja terveyspolitiikan suunnittelusta, ohjauksesta ja toimeenpanosta. Turvaamme ihmisten toimintakykyä, toimeentuloa ja palveluja.

Visio

Strateginen visiomme on eheä yhteiskunta ja kestävä hyvinvointi. Tavoittelemme niitä ihmisten aktiivisen osallisuuden, kestävän rahoituksen, työn murroksen kestävän hyvinvoinnin, turvallisen ja hyvinvoivan elin- ja työympäristön sekä yhteen toimivien palvelujen ja etuuksien avulla.

Arvot

Arvomme ovat oikeudenmukaisuus, rohkeus ja avoimuus.