Lääkinnällinen kuntoutus

Terveyskeskukset ja sairaalat järjestävät lääkinnällistä kuntoutusta osana sairaanhoitoa.

Kuntoutukseen sisältyy

  • kuntoutusneuvontaa
  • kuntoutustarvetta selvittäviä tutkimuksia
  • työ- ja toimintakykyä parantavaa hoitoa
  • kuntoutusjaksoja
  • apuvälinepalveluita
  • sopeutumisvalmennusta ja 
  • kuntoutusohjausta.

Terveydenhuolto toimii kuntoutuksessa yhteistyössä sosiaalihuollon, työvoimatoimiston, koulujen, kansaneläkelaitoksen ja vakuutusyhtiöiden kanssa. Kunnissa yhteistyötä koordinoi kuntoutuksen asiakaspalvelun yhteistyöryhmä.

Kuka saa lääkinnällistä kuntoutusta?

Lääkinnällistä kuntoutusta saavat terveyskeskusten, sairaaloiden ja työterveyshuollon potilaat.

Eniten kuntoutetaan tuki- ja liikuntaelinsairauksista kärsiviä, mutta yhä enemmän myös mielenterveysongelmaisia ja vammaisia.

Kuka järjestää lääkinnällistä kuntoutusta?

Terveyskeskukset, sairaalat, Kela, yksityiset vakuutuslaitokset ja yksityiset palveluntuottajat.

Lisätietoja saa kunnan sosiaali- ja terveydenhuollosta.

Lääkinnällisen kuntoutuksen maksut ja korvaukset

Terveyskeskuksessa ja sairaalassa annettavan kuntoutuksen maksut määräytyvät terveydenhuollon asiakasmaksujen mukaan. Lisää aiheesta:

Sairausvakuutus korvaa asiakkaalle osan lääkärin määräämien, yksityiseltä terveydenhuollolta hankittujen kuntoutuspalvelujen kustannuksista.

Vakuutusyhtiöt korvaavat omien asiakkaidensa lääkinnällisen kuntoutuksen.