Regeringens jämställdhetsprogram 2020–2023

Genomförandet av regeringens jämställdhetsprogram samordnas av social- och hälsovårdsministeriet.

Regeringens jämställdhetsprogram 2020–2023 samlar statsminister Sanna Marins regerings mål och åtgärder för att främja jämställdhet. Jämställdhetsprogrammet är en del av genomförandet av regeringsprogrammet.

I programmet har man sammanfört de åtgärder som respektive ministerium ansvarar för. Programmet verkställs vid alla ministerier.

Målen och åtgärderna beskrivs närmare i publikationen:

Åtgärder

Mer information

Annamari Asikainen, specialsakkunnig 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för arbete och jämställdhet / TTO, Jämställdhetsenheten / TASY 0295163232