Regeringens jämställdhetsprogram 2020–2023

Regeringens jämställdhetsprogram 2020–2023 samlade statsminister Sanna Marins regerings mål och åtgärder för att främja jämställdhet. Jämställdhetsprogrammet är en del av genomförandet av regeringsprogrammet.

I programmet har man sammanfört de åtgärder som respektive ministerium ansvarar för. Programmet verkställs vid alla ministerier. Genomförandet av regeringens jämställdhetsprogram samordnades av social- och hälsovårdsministeriet.

Slutrapporten publicerades i februari 2023. 

Åtgärder

Mer information