Hallituksen tasa-arvo-ohjelma 2020–2023

Sosiaali- ja terveysministeriö koordinoi hallituksen tasa-arvo-ohjelman toimeenpanoa. 

Hallituksen tasa-arvo-ohjelma 2020–2023 kokoaa yhteen pääministeri Sanna Marinin hallituksen tavoitteet ja toimenpiteet sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi. Tasa-arvo-ohjelma perustuu hallitusohjelmaan ja tukee osaltaan sen toimeenpanoa.

Tasa-arvo-ohjelmaan kootaan eri ministeriöiden vastuulla olevat toimenpiteet. Ohjelmaa myös toimeenpannaan kaikissa ministeriöissä.

Tavoitteet ja toimenpiteet on kuvattu tarkemmin julkaisussa:

Toimenpiteet

Lisätietoja

Tanja Auvinen, johtaja 
sosiaali- ja terveysministeriö, Työ- ja tasa-arvo-osasto / TTO, Tasa-arvoyksikkö / TASY 0295163715  


Annamari Asikainen, erityisasiantuntija 
sosiaali- ja terveysministeriö, Työ- ja tasa-arvo-osasto / TTO, Tasa-arvoyksikkö / TASY 0295163232