Työttömien terveyspalvelut

Työttömien terveyspalvelut - kuvituskuvaHyvinvointialueen tehtävänä on järjestää työttömien terveyspalvelut.

Terveyspalveluista säädetään terveydenhuoltolaissa.

Hyvinvointialueen on järjestettävä tarpeelliset terveystarkastukset alueensa asukkaille heidän terveytensä ja hyvinvointinsa seuraamiseksi ja edistämiseksi. Terveysneuvontaa ja -tarkastuksia on järjestettävä myös opiskelu- tai työterveyshuollon ulkopuolelle jääville nuorille ja työikäisille.

Työttömien terveyspalvelujen keskeisiä elementtejä ovat

  • terveystarkastus ja terveysneuvonta terveydenhuoltolain (1326/2010,13§) mukaan
  • työttömien työ- ja toimintakyvyn selvittäminen ja tukeminen
  • ja niiden edellyttämä moniammatillinen yhteistyö.

Työttömien työ- ja toimintakykyä täytyy arvioida asiakkaan tarpeen mukaan työttömyyden eri vaiheissa perusterveydenhuollossa ja tarpeen vaatiessa erikoissairaanhoidossa. Tarvittaessa henkilöt on ohjattava hoitoon tai lääkinnälliseen, ammatilliseen tai sosiaaliseen kuntoutukseen.

Työttömien terveyttä ja työkykyä tuetaan monialaisessa yhteistyössä

Sosiaali-ja terveysministeriö on lähettänyt työttömien terveystarkastuksista ohjeen hyvinvointialueille kesäkuussa 2023. Ohjeen tavoitteena on tukea hyvinvointialueita (sote-palvelut) työttömien terveystarkastusten ja terveysneuvonnan sekä niihin liittyvien muiden sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisessä ja toteuttamisessa yhteistyössä TE-viranomaisten kanssa. 

Hyvinvointialueen tulee kutsua toimialueensa TE-viranomaiset ja Kela sopimaan työttömän työkyvyn arviointiin ja tukeen liittyvistä yhteistyökäytännöistä. Myös TE-viranomainen voi olla aloitteellinen neuvonpidon käynnistämisessä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sivulle on koottu perustietoa työttömän terveystarkastuksen tavoitteista ja sisällöstä.

Lisätietoja