Hallinnonala

Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla toimii useita itsenäisiä laitoksia ja virastoja, jotka toteuttavat ministeriön yhteiskunnallisia tavoitteita ja osallistuvat hallitusohjelman hankkeisiin.

Itsenäisistä laitoksista ja virastoista osa tuottaa tutkimustietoa lainsäädännön valmisteluun sekä sosiaali- ja terveyspolitiikan linjausten ja päätöksenteon pohjaksi. Osa virastoista toimii lupa- ja valvontaviranomaisina.

Lisäksi ministeriön yhteydessä toimii useita hallinnonalan neuvottelu- ja lautakuntia.

Ministeriö koordinoi hallinnonalan toimintaa ministeriön ja virastojen ja laitosten ylimmän johdon muodostamassa hallinnonalan johtoryhmässä.

Ministeriö tekee nelivuotisen tulossopimuksen seuraavien virastojen ja laitosten kanssa:

Sopimukset tarkistetaan vuosittain, samoin arvioidaan niiden toteutuminen. Hallinnonalan tulosohjaukseen liittyvät asiakirjat:

Muita ministeriön hallinnonalan toimijoita ovat:

Muutoksenhakulautakunnat

Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa seuraavia muutoksenhakulautakuntia koskevan lainsäädännön valmistelusta:

Kuva sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan organisaatiosta

Avaa kuvasta suurempi versio klikkaamalla sitä.

Lisätietoja

Vivikka Richt, viestintäjohtaja 
sosiaali- ja terveysministeriö, Viestintäyksikkö / VIE Puhelin:0295163396   Sähköpostiosoite: