FI SV EN RU

Hallinnonala

Joukko ihmisiä, miehiä ja naisia, kävelee käytävällä.Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla työskentelee yli 3400 henkilöä.

Hallinnonalalla toimii useita itsenäisiä laitoksia ja virastoja, jotka toteuttavat ministeriön yhteiskunnallisia tavoitteita ja osallistuvat hallitusohjelman hankkeisiin.

Itsenäisistä laitoksista ja virastoista osa tuottaa tutkimustietoa lainsäädännön valmisteluun sekä sosiaali- ja terveyspolitiikan linjausten ja päätöksenteon pohjaksi. Osa virastoista toimii lupa- ja valvontaviranomaisina.

Lisäksi ministeriön yhteydessä toimii useita hallinnonalan neuvottelu- ja lautakuntia.

Ministeriö koordinoi hallinnonalan toimintaa ministeriön ja virastojen ja laitosten ylimmän johdon muodostamassa hallinnonalan johtoryhmässä.

Ministeriö tekee nelivuotisen tulossopimuksen seuraavien virastojen ja laitosten kanssa:

Sopimukset tarkistetaan vuosittain, samoin arvioidaan niiden toteutuminen. Hallinnonalan tulosohjaukseen liittyvät asiakirjat:

Muita ministeriön hallinnonalan toimijoita ovat:

Muutoksenhakulautakunnat

Sosiaali- ja terveysministeriö valvoo seuraavien muutoksenhakulautakuntien toimintaa ja pitää huolta siitä, että kansalaisten oikeusturva muutoksenhaussa toteutuu.