Suomen sosiaaliturvajärjestelmä

Miten oikeus sosiaaliturvaan määräytyy? Miten sosiaaliturva rahoitetaan ja mitä se maksaa? Tutustu tällä sivulla perustietoihin Suomen sosiaaliturvasta. Materiaali on osa sosiaaliturvauudistuksen tietopohjaa.

Kaavioiden, kuvien ja taulukoiden tekstivastineet
Taulukoiden tiedot excel-tiedostona

Sosiaaliturva Suomessa

Sosiaaliturva Suomessa -kuva kuvaa sitä, miten oikeus joihinkin sosiaaliturvaetuuksiin ja -palveluihin syntyy asumisen perusteella, kun taas toiset perustuvat työskentelyyn. Kuvan sisältöä on avattu tekstissä.

Avaa kuvasta suurempi versio klikkaamalla sitä.

Oikeus joihinkin sosiaaliturvaetuuksiin ja -palveluihin syntyy asumisen perusteella, kun taas toiset perustuvat työskentelyyn. Asumisen perusteella syntyy oikeus esimerkiksi Kelan etuuksiin ja kuntien tarjoamiin terveys- ja sosiaalipalveluihin sekä perustoimeentulotukeen. Työskentelyyn perustuvaa sosiaaliturvaa ovat puolestaan työeläkkeet sekä työtapaturma- ja ammattitautivakuutus. Työttömyysturva on sekä asumiseen että työskentelyyn perustuvaa.

Sosiaalinen turvaverkko

Kaaviokuva Suomen sosiaalisesta turvaverkosta, kuva avautuu klikkaamalla selityslaatikoiksi.

Klikkaa kuvaa avataksesi interaktiivisen kuvan koko ruudulla.

Sosiaaliturvaetuudet ja -palvelut nivoutuvat toisiinsa. Monissa etuuksissa on sekä perusturva- että ansioturvaosuudet. Sosiaaliturvalla on useita toimeenpanijoita, ja osassa sosiaalista turvaverkkoa monet eri toimijat toimivat saman kokonaisuuden parissa. Hakija asioi tilanteestaan riippuen eri toimeenpanijoiden kanssa. 

Sosiaaliturvajärjestelmän rahoitus

Kuva sosiaaliturvajärjestelmän rahoituksesta, sisältö avattu tekstissä

Avaa kuvasta suurempi versio klikkaamalla sitä.

Sosiaali- ja terveyspalvelut rahoitetaan pääasiassa kuntien veroilla, valtionosuuksilla sekä asiakasmaksuilla. Ansioperusteiset etuudet rahoitetaan pääasiassa vakuutusmaksuilla, joita maksavat työntekijät ja työnantajat. Perusturvaetuudet rahoitetaan pääasiassa veroilla.

Sosiaaliturvan menot olivat 75,9 miljardia euroa vuonna 2020

Piirakkakaavio, jossa on kuvattu Suomen sosiaaliturvan menot vuonna 2020.

Avaa kuvasta suurempi versio klikkaamalla sitä.

Sosiaaliturvan kokonaismenot olivat vuonna 2020 noin 75,9 miljardia euroa. Vanhuuteen liittyvät menot on suurin luokka, toiseksi suurin on sairauteen ja terveyteen liittyvät menot. Sosiaaliturvan kokonaismenot koostuvat näiden lisäksi perheisiin ja lapsiin, toimintarajoitteisuuteen, työttömyyteen, asumiseen, muuhun sosiaaliturvaan, leskiin ja muihin omaisiin sekä hallintoon liittyvistä menoista.

Sosiaaliturvan menot pääryhmittäin vuosina 1995–2020, miljoonaa euroa

Kaaviossa on kuvattu Suomen sosiaaliturvan menot pääryhmittäin vuosina 1995-2020

Avaa kuvasta suurempi versio klikkaamalla sitä.

Vuonna 2020 Suomen sosiaaliturvamenot olivat 75,9 miljardia euroa. Reaalinen kasvu edelliseen vuoteen verrattuna oli 4,9 prosenttia. Vanhuuteen liittyvät menot ovat suurin luokka, mutta suurin muutos edelliseen vuoteen nähden tapahtui työttömyysturvan menoissa. Menojen kasvu kohdentui erityisesti perus- ja ansiopäivärahoihin. Muutosten taustalla on koronaviruspandemiasta seurannut työttömyyden kasvu.

Sosiaaliturvan rahoituksen jakautuminen vuosina 1995–2020

Suomen sosiaaliturvan rahoituksen jakautuminen vuosina 1995-2020

Avaa kuvasta suurempi versio klikkaamalla sitä.

Sosiaaliturvan rahoittavat pääosin valtio, kunnat, työnantajat ja työntekijät.