Suomen sosiaaliturvajärjestelmä

Miten oikeus sosiaaliturvaan määräytyy? Miten sosiaaliturva rahoitetaan ja mitä se maksaa? Tutustu tällä sivulla perustietoihin Suomen sosiaaliturvasta. Materiaali on osa sosiaaliturvauudistuksen tietopohjaa.

Kaavioiden, kuvien ja taulukoiden tekstivastineet
Taulukoiden tiedot excel-tiedostona

Sosiaaliturva Suomessa

Avaa kuvasta suurempi versio klikkaamalla sitä.

Oikeus joihinkin sosiaaliturvaetuuksiin ja -palveluihin syntyy asumisen perusteella, kun taas toiset perustuvat työskentelyyn. Asumisen perusteella syntyy oikeus esimerkiksi Kelan etuuksiin ja kuntien tarjoamiin terveys- ja sosiaalipalveluihin sekä perustoimeentulotukeen. Työskentelyyn perustuvaa sosiaaliturvaa ovat puolestaan työeläkkeet sekä työtapaturma- ja ammattitautivakuutus. Työttömyysturva on sekä asumiseen että työskentelyyn perustuvaa.

 

Sosiaalinen turvaverkko

Avaa kuvasta suurempi versio klikkaamalla sitä.

Sosiaaliturvaetuudet ja -palvelut nivoutuvat toisiinsa. Monissa etuuksissa on sekä perusturva- että ansioturvaosuudet. Sosiaaliturvalla on useita toimeenpanijoita, ja osassa sosiaalista turvaverkkoa monet eri toimijat toimivat saman kokonaisuuden parissa. Hakija asioi tilanteestaan riippuen eri toimeenpanijoiden kanssa. 

 

Sosiaaliturvajärjestelmän rahoitus

Avaa kuvasta suurempi versio klikkaamalla sitä.

Sosiaali- ja terveyspalvelut rahoitetaan pääasiassa kuntien veroilla, valtionosuuksilla sekä asiakasmaksuilla. Ansioperusteiset etuudet rahoitetaan pääasiassa vakuutusmaksuilla, joita maksavat työntekijät ja työnantajat. Perusturvaetuudet rahoitetaan pääasiassa veroilla.

 

Sosiaaliturvan menot olivat 70,2 miljardia euroa vuonna 2018

Avaa kuvasta suurempi versio klikkaamalla sitä.

Sosiaaliturvan kokonaismenot olivat vuonna 2018 noin 70,2 miljardia euroa. Vanhuuteen liittyvät menot on suurin luokka, toiseksi suurin on sairauteen ja terveyteen liittyvät menot.

 

Sosiaaliturvan menot pääryhmittäin vuosina 1980–2018, miljardia euroa

Avaa kuvasta suurempi versio klikkaamalla sitä.

Sosiaaliturvamenot ovat kasvaneet vuoden 1980 reilusta viidestä miljardista eurosta vuoden 2018 hieman yli 70,2 miljardiin euroon. Vanhuuteen liittyvät menot ovat suurin luokka ja sen kasvu on myös ollut huomattavinta.

 

Sosiaaliturvan rahoituksen jakautuminen vuosina 1995–2018

Avaa kuvasta suurempi versio klikkaamalla sitä.

Sosiaaliturvan rahoittavat pääosin valtio, kunnat, työnantajat ja työntekijät.