Osallisuuden edistäminen

Osallisuuden edistäminen - kuvituskuvaOsallisuus merkitsee mukanaoloa, vaikuttamista sekä huolenpitoa ja yhteisesti rakennetusta hyvinvoinnista osalliseksi pääsemistä.

Sosiaali- ja terveyspolitiikalla tuetaan eri-ikäisten lasten ja aikuisten, naisten ja miesten sekä kieli-, kulttuuri- ja muiden vähemmistö- tai erityisryhmien osallisuutta ja ihmisarvoista elämää. Näihin asioihin vaikutetaan keskeisesti myös työtä, asumista, koulutusta, liikkumista, ympäristöä ja rakentamista koskevilla ratkaisuilla.

Osallisuuden vahvistamisessa sosiaali- ja terveysministeriön vastuulla ovat

  • köyhyyden ja syrjäytymisen ehkäiseminen
  • asumisen tukeminen palveluilla ja asumistuella
  • vammaispoliittiset kysymykset
  • romanipoliittiset kysymykset
  • maahanmuuttajien ja muiden erityisryhmien hyvinvointi ja terveys
  • sosiaalisen hyvinvoinnin vahvistaminen
  • viimesijaisen toimeentulon turvaaminen.

Yleisesti STM:n vastuulla on huolehtia siitä, että ihmisillä on kohtuullinen toimeentulo ja toimivat peruspalvelut.