FI SV EN RU

Osallisuuden edistäminen

Osallisuuden edistäminen - kuvituskuvaOsallisuuden vahvistamisessa sosiaali- ja terveysministeriön vastuulla ovat

 • köyhyyden ja syrjäytymisen ehkäiseminen
 • asumisen tukeminen palveluilla ja asumistuella
 • vammaispoliittiset kysymykset
 • romanipoliittiset kysymykset
 • maahanmuuttajien ja muiden erityisryhmien hyvinvointi ja terveys
 • sosiaalisen hyvinvoinnin vahvistaminen
 • viimesijaisen toimeentulon turvaaminen.

Yleisesti STM:n vastuulla on huolehtia siitä, että ihmisillä on kohtuullinen toimeentulo ja toimivat peruspalvelut.

Osallisuus merkitsee mukanaoloa, vaikuttamista sekä huolenpitoa ja yhteisesti rakennetusta hyvinvoinnista osalliseksi pääsemistä.

Sosiaali- ja terveyspolitiikalla tuetaan eri-ikäisten lasten ja aikuisten, naisten ja miesten sekä kieli-, kulttuuri- ja muiden vähemmistö- tai erityisryhmien osallisuutta ja ihmisarvoista elämää. Näihin asioihin vaikutetaan keskeisesti myös työtä, asumista, koulutusta, liikkumista, ympäristöä ja rakentamista koskevilla ratkaisuilla.

Strategiset painopisteet ja tavoitteet osallisuuden edistämiseksi

Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategiassa ja edellisessä hallitusohjelmassa painotetaan, että

 • köyhyyttä, eriarvoisuutta ja syrjäytymistä vähennetään
 • perheiden hyvinvointia ja jokaisen yhteiskunnallista osallisuutta lisätään
 • kaikille tarkoitettujen sosiaali- ja terveyspalveluiden lisäksi toimenpiteitä kohdennetaan haavoittuvassa asemassa oleville
 • työpaikka on paras suoja köyhyyttä ja syrjäytymistä vastaan
 • työikäisillä ja eri tavoin työkykyisillä on mahdollisuus osallistua työelämään omien voimiensa mukaan
 • työmarkkinoita, verotusta ja sosiaaliturvaa kehitetään osallisuuden ja työllisyyden näkökulmasta
 • toimeentulotuki, kunnalliset palvelut ja työllistämispalvelut muodostavat eheän kokonaisuuden
 • monikulttuurisuus lisää yhteiskunnan moniarvoisuutta ja innovatiivisuutta.

Syrjäytymisen ehkäiseminen on yksi edellisen hallitusohjelman kolmesta painopisteestä. Poikkihallinnollisen toimenpideohjelman tavoitteena on muun muassa vahvistaa eri kansalaisryhmien yhdenvertaisuutta, ehkäistä työstä ja työmarkkinoilta syrjäytymistä ja parantaa pienituloisten asemaa.

Lisätietoja

Kari Ilmonen, johtaja 
sosiaali- ja terveysministeriö, Hyvinvointi- ja palveluosasto / HPO, Palvelut-yksikkö / PAL, Lapset ja nuoret-tulosryhmä / LANU 0295163299