Coronaviruset i Finland

Regeringen konstaterade vid sina förhandlingar den 2 februari 2022 att de omfattande coronarestriktionerna stegvis kan börja avvecklas.

Hybridstrategin

Regeringen har fattat ett principbeslut om uppdateringen av hybridstrategin för hantering av coronakrisen. Samtidigt upphävde regeringen principbeslutet om att ta i bruk nödbromsen.

Strategin för testning och spårning

Den nationella strategin för testning och spårning av Covid-19 har uppdaterats 22.6.2022. Syftet med testnings- och spårningsstrategin är att förebygga covid-19-smitta hos personer som hör till riskgrupperna, att se till att patienter med allvarliga symtom hänvisas till vård och att trygga hälso- och sjukvårdens bärkraft.  

Vaccineringen

Finlands covid-19-vaccinationsstrategis mål är att hålla samhället öppet, trygga en tillräcklig kapacitet inom hälso- och sjukvården och minska särskilt de allvarliga covid-19-fallen. Strategin uppdaterats 22.6.2022.

Institutet för hälsa och välfärd rapporterar på sin webbplats om vaccineringen. 

Nyaste uppdatering 

Social- och hälsovårdsministeriets pressmeddelanden och anvisningar har sammanställts på sina egna sidor, liksom även annat material som har indelats enligt tema. Du hittar alla dessa i huvudmenyn till vänster.

Coronainfo

Coronainfo ger en bild av epidemins utveckling i Finland.