Yleistuki

Sosiaali- ja terveysministeriö valmistelee yleistukea. Yksi yleistuki sisältäisi perusosan elämiseen, asumisosan asumiseen ja harkinnanvaraisen osan viimesijaiseksi turvaksi.  

Valmistelun aikana kuullaan keskeisiä työmarkkinajärjestöjä sekä järjestöjä ja muita sidosryhmiä. 

Yleistuki hallitusohjelmassa 

Pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelman mukaan hallitus toteuttaa perusturvan uudistuksen, joka parantaa työnteon kannattavuutta, sujuvoittaa sosiaaliturvaa ja yksinkertaistaa etuuksia sosiaaliturvakomitean välimietinnön tekemät suositukset ja selvitykset huomioiden. 

Uudistuksen tavoitteena on aikaansaada yksi yleistuki sisältäen perusosan elämiseen, asumisosan asumiseen ja harkinnanvaraisen osan viimesijaiseksi turvaksi. Yksi yleistuki vähenee työtulojen noustessa mahdollisimman suoraviivaisesti, jolloin työstä käteen jäävä tulo on helpommin ennakoitavaa ja työnteko kannattaa nykyistä paremmin. 

Yleistuen valmistelu etenee vaiheittain. Ensimmäisessä vaiheessa valmistellaan Kelan yhden hakemuksen malli sekä ensivaiheen yleistuki puoliväliriiheen mennessä. Samalla yhdistetään eri perusturvaetuuksien menettelytapasäännöksiä ja tarkastellaan etuuksien määräytymisperusteita.  

Yleistuen tavoitteena on edistää työn kannustavuutta, eli tulojen ja etuuksien yhteensovittamisen lineaarisuutta. 

Yleistukea valmisteleva työryhmä 

Yleistuen mallia valmisteleva työryhmä koostuu sosiaali- ja terveysministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön, valtiovarainministeriön, THL:n ja Kelan asiantuntijoista.

Usein kysyttyä yleistuesta

Lisätietoja

Liisa Siika-aho, osastopäällikkö 
sosiaali- ja terveysministeriö, Sosiaaliturva- ja vakuutusosasto / SVO Puhelin:0295163085   Sähköpostiosoite: