Alkoholilaki 

Uusi alkoholilaki tuli voimaan 1.3.2018 
Alkoholipitoisten aineiden valmistukseen, tuontiin, myyntiin, markkinointiin ja käyttöön liittyvät säännökset on koottu vuonna 2018 voimaan tulleeseen alkoholilakiin.

Lakia täydentävät valtioneuvoston asetus alkoholilain täytäntöönpanosta ja sosiaali- ja terveysministeriön asetus alkoholilain valvonnasta.

Lisätietoja