Hoppa till innehåll
Media

Det föreslås förbättringar av utkomstskyddet vid arbetslöshet för företagares familjemedlemmar

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 15.11.2018 13.31 | Publicerad på svenska 15.11.2018 kl. 14.39
Pressmeddelande 174/2018

Regeringen föreslår ändringar av utkomstskyddet för arbetslösa som förbättrar utkomstskyddet för företagares familjemedlemmar. Ändringarna av utkomstskyddet för arbetslösa gäller en sådan företagares familjemedlem som inte har innehav, röstetal eller bestämmanderätt i företaget, men han eller hon arbetar dock i familjeföretaget. Förändringarna är en del av statsrådets plan för de offentliga finanserna för perioden 2019–2022, där regeringens mål är att bland annat förbättra företagares rätt till inkomstrelaterat utkomstskydd för arbetslösa.

Regeringen lämnade en regeringsproposition som gäller ändringarna till riksdagen torsdagen den 15 november. De föreslagna lagarna avses träda i kraft den 1 juli 2019. Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2019 och avses bli behandlad i samband med den. 

När lagen om utkomstskydd för arbetslösa för närvarande tillämpas kan en person, som arbetar i familjeföretaget, vara företagare. Detta kan vara fallet även om han eller hon inte äger någonting av företaget och inte använder bestämmanderätt. Det leder till att personens rätt till inkomstrelaterat utkomstskydd för arbetslösa avviker från löntagares rätt till utkomstskydd för arbetslösa. I propositionen föreslås att en sådan person i fortsättningen är löntagare även när lagen om utkomstskydd för arbetslösa tillämpas på honom eller henne.

I propositionen föreslås att det s.k. arbetsvillkoret för rätt till arbetslöshetsdagpenning för personer som definierats som en företagares familjemedlemmar som inte är delägare i företaget är 52 kalenderveckor. Arbetsvillkoret bör tillgodoräknas under den tid då personen inte har innehav eller bestämmanderätt i företaget i fråga. Det föreslagna arbetsvillkoret och det arbetsvillkor på 26 kalenderveckor som gäller övriga löntagare kan inte förenas.

Ändringen förtydligar enligt vilketdera kassamedlemskap en person kan tjäna in sin rätt till inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning. Det mildrar villkoren som ska uppfyllas för att personen ska betraktas som arbetslös.

Bekanta dig med figuren som berättar vilken ändring det är fråga om:

Utkomstskydd för arbetslösä för företagares familjemedlemmar

I propositionen föreslås inte ändringar i fråga om hur rätten till utkomstskydd för arbetslösa uppstår för sådana personer som äger om än bara en liten andel av familjeföretaget eller som har bestämmanderätt i företaget. I utkastet föreslås inte heller ändringar av nu gällande villkor för arbetslöshetsskyddet för löntagare, till exempel arbetsvillkoret.

Ytterligare information

Marjaana Maisonlahti, regeringsråd, tfn 02951 63288, [email protected]

Vanliga frågor om ändringsförslaget som gäller utkomstskyddet för företagares familjemedlemmar 
 

  
I pressmeddelandet har lagts till en bild om Utkomstskydd för arbetslösä för företagares familjemedlemmar 5.12.2018 kl. 13.15.
 

Tillbaka till toppen