Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Privata tjänsteproducenters arkivering av klient- och journalhandlingar ska säkerställas

Social- och hälsovårdsministeriet
7.5.2018 14.52 | Publicerad på svenska 8.5.2018 kl. 11.08
Nyhet

Social- och hälsovårdsministeriet har i samarbete med Folkpensionsanstalten inlett ett projekt, vars mål är att säkerställa att klient- och journalhandlingar som uppkommit i verksamheten hos privata tjänsteproducenter och självständiga yrkesutövare inom social- och hälsovården som har avslutat sin verksamhet förvaras och arkiveras i överensstämmelse med lagstiftningen.

I projektet skapas en verksamhetsmodell för arkivering av klient- och journalhandlingar som är i pappersformat eller något annat icke elektroniskt format. 

Social- och hälsovårdsministeriet svarar för de behövliga lagändringarna och beredningen av finansieringen av arkiveringen. Folkpensionsanstalten svarar för det praktiska genomförandet av projektet. Åtgärderna för ordnandet av arkiveringen ska genomföras före den 31 december 2018, och målet är att inleda mottagning och arkivering av handlingar i pappersformat vid Folkpensionsanstalten i början av 2019.

Det bereds en bestämmelse som ska tas in i lagen om produktion av social- och hälsotjänster (RP 52/2017) och enligt vilken Folkpensionsanstalten ska ha ansvaret för arkiveringen av handlingar i ovannämnda situationer. Målet är att säkerställa att klient- och journalhandlingar behandlas, arkiveras och förstörs i enlighet med författningar och anvisningar samt att trygga klienternas och patienternas rättssäkerhet och rätt att få information.

Elektroniska journalhandlingar från den privata hälso- och sjukvården arkiveras i det nationella hälsoarkivet (Kanta). I lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården (159/2017) föreskrivs en skyldighet att ansluta sig till det nationella hälsoarkivet.

Ytterligare information       

Anne Arvonen, specialsakkunnig, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 285, [email protected]

Maritta Korhonen, specialsakkunnig, Folkpensionsanstalten, tfn  0206 344 320, [email protected]

Tillbaka till toppen