Hyppää sisältöön
Media

Yksityisten palveluntuottajien asiakas- ja potilasasiakirjojen arkistointi halutaan varmistaa

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 7.5.2018 14.52
Uutinen

Sosiaali- ja terveysministeriö on yhteistyössä Kansaneläkelaitoksen kanssa käynnistänyt projektin, jonka tavoitteena on varmistaa toimintansa lopettaneiden yksityisten sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajien ja itsenäisten ammatinharjoittajien toiminnassa syntyneiden potilas- ja asiakasasiakirjojen säilytys ja arkistointi lainsäädännön mukaisesti.

Projektissa rakennetaan toimintamalli paperisessa tai muussa ei-sähköisessä muodossa olevien potilas- ja asiakasasiakirjojen arkistointiin. 

Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa tarvittavista lainsäädäntömuutoksista ja arkistoinnin rahoituksen valmistelusta. Kansaneläkelaitos vastaa projektin käytännön toteutuksesta. Toimenpiteet arkistoinnin järjestämiseksi toteutetaan 31.12.2018 mennessä ja tavoitteena on käynnistää paperiasiakirjojen vastaanotto ja arkistointi Kansaneläkelaitoksessa vuoden 2019 alussa.

Sosiaali-ja terveyspalvelujen tuottamisesta annettavaan lakiin (HE 52/2017) valmistellaan säädös, jonka mukaan edellä mainituissa tilanteessa asiakirjojen arkistointivastuu olisi Kansaneläkelaitoksella. Tavoitteena on varmistaa asiakas- ja potilasasiakirjojen säädösten ja ohjeiden mukainen käsittely, arkistointi ja hävittäminen, sekä turvata asiakkaiden ja potilaiden oikeusturva ja tiedonsaantioikeus.

Yksityisen terveydenhuollon sähköisten potilasasiakirjojen arkistointi toteutetaan Kanta-palveluissa. Liittymisvelvoite Kanta-palveluihin on säädetty laissa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (159/2007).

Lisätietoja       

Erityisasiantuntija Anne Arvonen, STM, puh. 02951 63285, [email protected]

Erikoisasiantuntija Maritta Korhonen, Kela, puh.  02063 44320, [email protected]

Sivun alkuun