Hoppa till innehåll
Media

WHO stöder utvecklingen av hälsoinnovationer på ett nytt sätt – betraktar Fin-land som föregångare när det gäller hälsoteknik

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 12.12.2018 12.15
Nyhet

Världshälsoorganisationen WHO berättade vid ett sidoevenemang till Slush den 5 december i Helsingfors att den ämnar stödja utveckling av och tillträde till marknaden för innovationer genom det nya initiativet Innovation Hub.

Det egentliga målet för Innovation Hub är att främja global hälsa.

WHO:s nya generaldirektör Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus betraktar Finland som föregångare när det gäller både välfärds- och hälsoinnovationer och hälsoteknik.

”En sak som jag tycker mycket om är Finlands engagemang i fråga om utveckling av innovationer, särskilt utveckling av hälsoteknik. Digitaliseringen kommer att påverka hälso- och sjukvården enormt i framtiden – vare sig vi tycker om det eller inte. Det gäller att förbereda sig på det. Jag värdesätter högt Finlands ledande ställning som utvecklare av digital teknik, eftersom det ur hälso- och sjukvårdens synvinkel är mycket viktigt.”, sade Tedros Adhanom Ghebreyesus, som öppnade sidoevenemanget till Slush, vilket ordnats av  social- och hälsovårdsministeriet (SHM), Business Finland och Institutet för hälsa och välfärd (THL).

Enligt Kara Durski, som företrädde Innovation Hub vid evenemanget, ville man berätta om projektet för första gången i just Finland och Slush. Anledningen till detta var att Finland är världsledande när det gäller innovationer och 20 000 utvecklare och möjliga partner fanns på plats i Slush.

”Detta är en storslagen plats för oss för att berätta om Innovation Hub, eftersom det är ytterst viktigt att vi kan sprida budskapet i så stor utsträckning som möjligt ”, konstaterar Kara Durski.

Innovation Hub erbjuder innovationer möjligheter till global tillväxt.

”Vi har kontor med breda nätverk i 150 länder, och därför förstår vi väl olika länders behov. Vårt mål är att utveckla partnerskap för att vi verkligen ska kunna påverka på nationell nivå och påskynda måluppfyllelsen för hållbar utveckling”, säger Durski.

Se Durskis intervju på den bifogade videon.

Innovation Hub befinner sig fortfarande på utvecklingsstadiet. Den lanseras på riktigt nästa år.

Vad är ett sidoevenemang till Slush ?

Vid ett sidoevenemang till Slush som heter Moving on up – partner with public sector for growth in health gav aktörer inom offentliga sektorn och etablerade företag inom hälsoteknikbranschen konkreta exempel på hurdana projekt hälso- och sjukvården i framtiden vill genomföra tillsammans med uppstartsföretag och hurdana möjligheter den offentliga sektorn har att investera i nya idéer.

Videoinspelning från evenemanget

Ytterligare information

Innovation Hub

[email protected]
Kara Durski, WHO, [email protected]

Sidoevenemanget till Slush

Jukka Lähesmaa, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 02951 63139, [email protected]
Marko Lähteenmäki, Institutet för hälsa och välfärd, tfn 02952 47189, [email protected]

Tillbaka till toppen