Hoppa till innehåll
Media

WHO:s världskonferens om hälsofrämjande 13-15 december

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 13.12.2021 8.27 | Publicerad på svenska 13.12.2021 kl. 11.09
Nyhet

Världhälsoorganisationens (WHO) tionde världskonferens om hälsofrämjande ordnas virtuellt 13-15 december. Temat för konferensen är välfärd med betoning på kopplingarna mellan hälsa och välfärd och mellan ekonomi och miljö. Finland är en av konferensens finansiärer.

Institutet för hälsa och välfärds överdirektör Markku Tervahauta leder Finlands delegation under konferensen.  Tervahauta representerar Finland i den panel som behandlar välfärdsekonomi och hållbar utveckling.  

Hälsofrämjandet är en av grundpelarna i Finlands hälsopolitik, och ett prioriterat globalt hälsopolitiskt mål sedan länge. Finland anser att det är viktigt att lyfta fram kopplingen mellan välfärd och hälsofrämjande. Välfärdsekonomin byggs upp tack vare det hälsofrämjande arbete som gjorts i flera årtionden på alla politikområden. WHO har en central ställning när det gäller att föra fram det här synsättet.  

Under konferensen utarbetar man fram ett uttalande om hur det politiska stödet för främjande av hälsa ska stärkas. Förra gången världskonferensen ordnades var år 2016.

Registrera dig för att följa konferensen:
10th Global Conference on Health Promotion
 

Tillbaka till toppen