Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Årets pappor aktiva inom organisationsverksamhet

Social- och hälsovårdsministeriet
3.11.2015 12.30
Pressmeddelande 174/2015

Årets Pappa-priset beviljades i år till tre pappor. Social- och hälsovårdsminister Hanna Mäntylä överlämnade priset till Mika Jokinen, David Muñoz González och Pekka Larkela.

Temat för i år var att stärka hur papporna gör bruk av sin rätt till föräldraledighet, faderskap efter skilsmässa och växelvis boende. Utöver dessa teman lyftes även pappornas aktiva deltagande i organisationsverksamhet och organisering av gruppverksamhet som stöder faderskapet fram.

De två tonåriga döttrarna bor hos Vandabon Mika Jokinen. Han blev ensam med sina barn efter en skilsmässa och efter att mamman insjuknade. Jokinen är ett exempel på att det går att förena faderskap, ensam vårdnad, krävande arbete och volontärverksamhet. Jokinen har under hela sin arbetskarriär arbetat inom finansbranschen och han arbetar för närvarande som försäljningschef inom företagsmarknadsföring. Han har bred erfarenhet av föräldraföreningsverksamhet och för närvarande är han ordförande för Föräldraförbundets direktion. Jokinens önskan är att i skilsmässosituationer båda parter kan bete sig så pass moget att man agerar så att barnets bästa sätts främst. Han hoppas också att föräldrar kunde söka hjälp vid tillspetsade skilsmässosituationer.

David Muñoz Gonzalez som bor i Esbo är pappa till två små finsk-spanska barn. Efter flyttningen till Finland år 2012 skötte Muñoz sitt första barn hemma i ett halvt år. Han har deltagit som frivillig för att ordna bland annat verksamhet på spanska för barn och föräldrar i biblioteket. Muñoz är ett utmärkt exempel på hur pappor som talar ett minoritetsspråk kan anta en aktiv och kreativ roll i Finland som upprätthållare av ett minoritetsspråk och överförare av kulturarvet till sina barn.

Åbobon Pekka Larkela är pappa till tre biologiska barn och har fungerat som social pappa för tre andra barn. Larkela har varit styvpappa sedan år 1990. Han är verksamhetsledare för Styvfamiljerna i Finland rf och är utbildad familje- och psykoterapeut på krävande specialnivå (VET). Larkela har starkt tagit ställning för att ett barn även har rätt till andra än sina biologiska föräldrar – till en social pappa och en social mamma och har därmed varit med och skapat ett mångsidigare familjebegrepp i vårt samhälle. Han har djärvt lyft fram styvfamiljers olika boendelösningar, bl.a. växelvis boende och strävat efter att öka kunskapen om dessa.

Årets Pappa-pris

Priset Årets Pappa ges till en person som genom eget exempel och egen verksamhet främjat identifiering av faderskapets betydelse och därmed ökat dess uppskattning. Syftet med priset är att förstärka faderskapet, underlätta föreningen av arbete och familj, främja barnens intressen samt jämställdhet mellan kvinnor och män. Priset Årets Pappa delades ut första gången år 2006.

Utdelningen av Årets Pappa-pris har gjorts under ledning av Väestöliitto.

Ytterligare information:

Mika Jokinen, p. 050 529 6550, [email protected]
David Muñoz González, p. 050 338 9044, [email protected]
Pekka Larkela, 040 596 0165, [email protected]
konsultativ tjänsteman Hanna Onwen-Huma, SHM, tfn 0295 163233, [email protected]

Bildförfrågningar
[email protected] 0295 163555

Tillbaka till toppen