Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Yrkesutbildade personer som omfattas av social- och hälsovårds- och landskapsreformen inbjuds till webbtankesmedja

FinansministerietSocial- och hälsovårdsministeriet
23.1.2017 13.42
Nyhet

Social- och hälsovårds- och landskapsreformen berör ca 215 000 yrkesutbildade personer. Social- och hälsovårdsministeriet och finansministeriet genomför en enkätundersökning som riktar sig till yrkesutbildade personer inom olika sektorer som omfattas av social- och hälsovårds- och landskapsreformen. Enkäten genomförs som en del av beredningen och förändringsstödet.

Enkäten genomförs i form av en s.k. webbtankesmedja. Där kan yrkesutbildade personer ge synpunkter på hur reformen kan genomföras med så lyckat resultat som möjligt. Informanten kan fritt berätta om sina tankar och idéer och sin oro. Det går även att ta ställning till andras synpunkter och förädla dem ytterligare. Man deltar anonymt, vilket innebär att enskilda personer inte kan identifieras.

Resultatet av enkäten kommer att utnyttjas på både nationellt och regionalt plan i beredningen av verkställandet av social- och hälsovårds- och landskapsreformen. Enkäten kan besvaras under januari–februari, och de första resultaten fås i februari–mars. Resultaten offentliggörs bl.a. på webbplatsen www.regionreformen.fi och i samband med förändringsledarnas rundresa i landskapen.

Obs! Enkätundersökningen har tagit slut och länkarna har stängts. Tack till alla som deltagit i undersökningen!

Vid tekniska problem, (var god och) kontakta Fountain Parks servicecentral på adressen [email protected]

Ytterligare information:

Salme Kallinen, konsultativ tjänsteman, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 290
Thomas Sund, kommunikationschef, finansministeriet, tfn 0295 530 516

Tillbaka till toppen