Hoppa till innehåll
Media

Vår webbplats uppdateras i och med att välfärdsområdena inleder sin verksamhet

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 22.12.2022 13.33 | Publicerad på svenska 28.12.2022 kl. 9.06
Nyhet 327/2022

Ansvaret för att ordna social- och hälsovårdstjänster och räddningsväsendet överförs från kommunerna och samkommunerna till välfärdsområdena från och med ingången av 2023. Ändringen innebär ett omfattande uppdateringsarbete på social- och hälsovårdsministeriets webbplats.

Alla språkversioner är under arbete

Social- och hälsovårdsreformen har varit både en strukturell reform och en reform av innehållet. Inledandet av välfärdsområdenas verksamhet påverkar så gott som allt webbmaterial som rör social- och hälsovårdstjänster. Reformen återspeglas också i material som gäller främjande av välfärd och hälsa samt till exempel informationshantering inom social- och hälsovården.

Det finns alltså mycket att uppdatera och översätta, eftersom vi uppdaterar alla språkversioner av vår webbtjänst samtidigt.

Målet är att uppdateringarna ska göras på det här årets sida, men på grund av julledigheterna kommer vissa uppdateringar sannolikt att göras ännu i januari 2023.

Var hittar jag information om välfärdsområdena?

Information om välfärdsområdena finns här:

Just nu pågår kampanjen Starkare tillsammans. På kampanjens webbplats finns grundläggande information om välfärdsområdena.

Social- och hälsovårdsreformens webbplats fungerar fortsättningsvis.

Tillbaka till toppen