Hoppa till innehåll
Media

En frivillig ska kunna donera en njure även till någon annan än en närstående

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 12.4.2018 13.36
Pressmeddelande

Regeringen föreslår en ändring i vävnadslagen som syftar till att utöka möjligheten att donera en njure även till andra än nära anhöriga eller mycket närstående människor.

Huvudregeln ska dock fortsättningsvis vara att givaren ska vara en släkting eller annan närstående person till mottagaren. Enligt förslaget ska begreppet släkting och annan närstående person tolkas brett, så att det även omfattar t.ex. nära vänner. Om en släkting eller annan närstående person inte lämpar sig som givare, ska också någon annan lämplig person som har uppnått myndighetsåldern och som själv förmår besluta om sin vård kunna donera organ eller vävnader. De föreslagna bestämmelserna möjliggör också exempelvis så kallade korsvisa donationer eller till och med helt anonyma donationer.

Före en njurdonation ska givaren genomgå undersökningar och utredningar för att det ska kunna säkerställas att donationen är säker och att den sker frivilligt. Samtidigt säkerställs att donationen inte är förknippad med något skaffande av eller erbjudande om ekonomisk fördel. En person som utfört dessa undersökningar eller utredningar får inte delta i beslutsfattandet om tagande av organ eller vävnader. En donation förutsätter fortsättningsvis tillstånd av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården.

En njurtransplantation betraktas som den bästa behandlingen vid en långt framskriden njursjukdom för sådana patienter som den lämpar sig för. Jämfört med dialysbehandlingen förlänger den patientens förväntade livslängd, förbättrar patientens livskvalitet och minskar kostnaderna. I Finland utförs årligen 200–250 njurtransplantationer. Cirka 400 patienter väntar på en njurtransplantation.

I Finland har cirka 90 procent av njurtransplantationerna utförts med njurar från avlidna. Antalet transplantationer med njurar från levande givare har uppgått till cirka 10–15 per år. Under de senaste åren har antalet dock stigit, och under 2017 beviljade Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården så många som 30 tillstånd. De föreslagna ändringarna bedöms öka antalet njurtransplantationer med cirka 30 transplantationer per år.

Regeringen överlämnade propositionen till riksdagen den 12 april 2018. Lagen avses träda i kraft den 1 augusti 2018.

Ytterligare information:

Tuija Ikonen, överläkare, tfn 0295 163 253 (medicinska frågor)
Merituuli Mähkä, specialsakkunnig, tfn 0295 163 575 (regeringspropositionen)

Tillbaka till toppen