Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Vapaaehtoinen voisi luovuttaa munuaisen muullekin kuin läheiselleen

Sosiaali- ja terveysministeriö
12.4.2018 13.36
Tiedote 54/2018

Hallitus esittää kudoslakiin muutosta, jonka tavoitteena on laventaa mahdollisuutta munuaisen luovuttamiseen muillekin kuin lähiomaisille ja muille hyvin läheisille ihmisille.

Pääsääntönä olisi edelleen se, että luovuttaja on vastaanottajan sukulainen tai muu läheinen. Sukulaisen ja muun läheisen käsitettä tulkittaisiin laajasti siten, että se kattaisi esimerkiksi myös läheiset ystävät. Jos aiottu sukulainen tai muu läheinen ei sovellu luovuttajaksi, elimen tai kudoksen voisi luovuttaa myös muu siihen sopiva täysi-ikäinen henkilö, joka kykenee päättämään hoidostaan.  Säännökset mahdollistaisivat esimerkiksi niin kutsutun parittaisen luovutuksen tai jopa täysin anonyymin luovutuksen.

Ennen munuaisen luovuttamista luovuttajalle pitäisi tehdä tutkimukset ja selvitykset, joilla varmistetaan luovutuksen turvallisuus sekä sen vapaaehtoisuus. Samalla varmistetaan, ettei luovutukseen liity taloudellisen edun hankkimista tai tarjoamista. Vapaaehtoisuuteen ja taloudelliseen etuun liittyvät selvitykset tehnyt henkilö ei saisi osallistua elimen tai kudoksen irrottamisesta päättämiseen. Luovutukselle tarvittaisiin edelleen Valviran lupa.

Munuaissiirtoa pidetään loppuvaiheen munuaissairauden parhaana hoitomuotona siihen soveltuville potilaille. Dialyysihoitoon verrattuna se pidentää potilaan eliniän ennustetta, parantaa potilaan elämänlaatua ja vähentää kustannuksia. Suomessa tehdään vuosittain 200 – 250 munuaissiirtoa. Munuaissiirrettä odottaa noin 400 potilasta. 

Suomessa noin 90 prosenttia munuaissiirroista on tehty kuolleilta luovuttajilta saaduilla munuaisilla. Eläviltä luovuttajilta saaduilla munuaisilla tehtyjen siirtojen kokonaismäärä on ollut noin 10 – 15 vuodessa. Aivan viime vuosina määrä on kuitenkin noussut, ja vuonna 2017 Valvira myönsi jo 30 lupaa. Ehdotettujen muutosten arvioidaan lisäävän munuaissiirtoja noin 30 siirrolla vuosittain.

Hallitus antoi esityksen eduskunnalle torstaina 12.4.2018. Lain on tarkoitus tulla voimaan 1.8.2018.

Lisätietoja

ylilääkäri Tuija Ikonen, p. 02951 63253 (lääketieteelliset asiat)
erityisasiantuntija Merituuli Mähkä, p. 02951 63575 (hallituksen esitys)

Sivun alkuun