Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Reformen av handikappservicelagen fick brett stöd

Social- och hälsovårdsministeriet
2.12.2015 12.53
Nyhet

Ett sammandrag av utlåtandena om slutrapporten av arbetsgruppen för en reform av handikapplagstiftningen har färdigställts. En majoritet av remissinstanserna ansåg att totalreformen av handikapplagstiftningen samt samordningen av handikappservicelagen och lagen om utvecklingsstörda är viktig och nödvändig.

Remissinstanserna ansåg att reformen skulle främja likabehandling och delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning. En majoritet stödde målet att samordna lagarna.

I utlåtandena togs också upp att det vore viktigt att fortsätta reformen av lagstiftningen som en helhet för att de mål som ställts upp för reformen kan nås. Instanserna påminde om att målen kunde fördunklas vid en partiell reform.

Totalt inkom 141 utlåtanden.

Den arbetsgrupp som tillsattes av social- och hälsovårdsministeriet föreslog våren 2015 att handikappservicelagen och lagen om utvecklingsstörda skulle sammanslås. Arbetsgruppens rapport skrevs i form av en regeringsproposition, och utlåtanden om den begärdes sommaren 2015.

Ytterligare information

Jaana Huhta, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 163 407, [email protected]

Tillbaka till toppen