Hyppää sisältöön
Media

Vammaispalvelulain uudistaminen sai laajaa kannatusta

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 2.12.2015 12.53
Uutinen

Yhteenveto vammaislainsäädännön uudistamistyöryhmän loppuraportista annetuista lausunnoista on valmistunut. Valtaosa lausunnonantajista piti vammaislainsäädännön kokonaisuudistusta sekä vammaispalvelulain ja kehitysvammalain yhteensovittamista tärkeänä ja tarpeellisena.

Lausunnonantajat olivat sitä mieltä, että uudistus vahvistaisi vammaisten henkilöiden yhdenvertaisuuden ja osallisuuden toteutumista. Suurin osa kannatti tavoitetta lakien yhteensovittamisesta.

Lausunnoista nousi esiin myös se, että lainsäädännön uudistamista olisi tärkeää jatkaa kokonaisuutena, jotta uudistukselle asetetut tavoitteet voivat toteutua. Lausujat muistuttivat, että osittaisessa uudistuksessa tavoitteet saattavat hämärtyä.

Lausuntoja annettiin yhteensä 141 kappaletta.

Sosiaali- ja terveysministeriön asettama työryhmä ehdotti keväällä 2015, että vammaispalvelu- ja kehitysvammalait yhdistettäisiin. Työryhmän raportti kirjoitettiin hallituksen esityksen muotoon, ja siitä pyydettiin lausunnot kesän 2015 aikana.

Lisätiedot

neuvotteleva virkamies Jaana Huhta, p.0295 163 407, [email protected]

Sivun alkuun