Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Valtionavustushaku Lastenasiantalo Barnahus -toimintamallin jatkokehittämiseen avautunut

Social- och hälsovårdsministeriet
1.4.2020 16.17 | Publicerad på svenska 3.4.2020 kl. 15.44
Nyhet

Syftet med de anslag som delas ut är att fortsätta utveckla verksamhetsmodellen och att ta i bruk modellen i hela landet. Statsunderstödet kan sökas av universitetssjukvårdsdistrikten.

Barnahus-modellen går ut på att myndigheterna ska samarbeta i de situationer där det finns misstankar om att ett barn har utsatts för sexuellt eller fysiskt våld. Utvecklandet av verksamhetsmodellen startade år 2019.  
 
Statsunderstödet kan sökas av universitetssjukvårdsdistrikten. Universitetssjukvårdsdistrikten har en lagstadgad skyldighet att undersöka de fall där ett barn utsatts för sexuellt eller fysiskt våld.  
 
Ansökningstiden är 1.4.2020 – 30.4.2020.

Beloppen av statsunderstöd för 2020 och 2021

Beloppet av det statsunderstöd som utlyses är 1 000 000 euro för 2020 och 1 400 000 euro för 2021.  

Statsunderstödet för 2021 beviljas med förbehållet att riksdagen godkänner anslaget i statsbudgeten. Understödet beviljas till fullt belopp, dvs. det krävs ingen självfinansieringsandel. 

Barnahus-modellen 

Barnahus-modellen går ut på att myndigheterna ska samarbeta i de situationer där man misstänker att ett barn har utsatts för sexuellt eller fysiskt våld. Miljön är barnvänlig och trygg, och tjänsterna ordnas så att de kan ges i rätt tid och utgående från barnets behov. 
 
I Finland följs Barnahus-modellen redan i de flesta enheterna inom rättspsykologi och psykiatri för barn och unga, men tills vidare är det inte många barn som vårdas vid enheterna. I servicesystemet finns dess-utom luckor i samordningen av och tillgången till stöd och vård.  
 
Vid ansökningsomgångarna 2020 och 2021 prioriterar man särskilt sådana utvecklingsåtgärder som för-bättrar möjligheterna att inom bastjänsterna svara på behoven hos barn och unga som utsatts för våld samt deras familjer både i identifierings- och utredningsskedet och i de skeden de ges stöd, hänvisas till vård och får vård.  
 
Verksamheten planeras så att den tillgodoser regionens behov, men samtidigt ska man också se till att de nationella riktlinjer som man avtalat om och ska avtala om förverkligas. 
 
Särskilt i de nordiska ländernas Barnahus har tjänsterna för barn och unga som utsatts för sexuellt våld förbättrats genom barnvänligare processer och ett ökat samarbete och gemensamma möten mellan myndigheterna.  

Ytterligare information:

Frågor om Barnahus-verksamhetsmodellen:
Ritva Halila, överläkare, tfn 0295 163 420
Pirjo Lillsunde, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 163 177  
Marjo Malja, socialråd, tfn 0295 163 581
 
Frågor om statsunderstödsprocessen:
Kati Hokkanen, specialsakkunnig, tfn 0295 163 727
Tillbaka till toppen