Hyppää sisältöön
Media

Valtionavustushaku Lastenasiantalo Barnahus -toimintamallin jatkokehittämiseen avautunut

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 1.4.2020 16.17
Uutinen

Jaettavilla määrärahoilla on tarkoitus jatkaa toimintamallin kehittämistä ja levittää se valtakunnalliseksi. Valtionavustusta voivat hakea yliopistolliset sairaanhoitopiirit.

Lastenasiaintalo on toimintamalli, jossa eri viranomaiset toimivat keskinäisessä yhteistyössä tilanteissa, jossa lapsen epäillään joutuneen seksuaalisesti tai fyysisesti kaltoin kohdelluksi. Toimintamallin kehittäminen käynnistyi vuonna 2019. 

Valtionavustusta voivat hakea yliopistolliset sairaanhoitopiirit. Yliopistollisilla sairaanhoitopiireillä on lakisääteinen velvoite lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten ja fyysisen väkivallan tutkimiseen. 

Hakuaika on 1.4.2020 – 30.4.2020

Valtionavustusten määrä vuosille 2020-2021

Haettavissa olevan valtionavustuksen määrä on 1 000 000 euroa vuodelle 2020 ja 1 400 000 euroa vuodelle 2021. 

Vuodelle 2021 valtionavustus myönnetään ehdollisena, mikäli eduskunta vahvistaa määrärahan valtion talousarvioon. Avustus myönnetään täysimääräisenä eli omarahoitusosuutta ei vaadita.

Lastenasiantalo Barnahus –malli 

Lastenasiaintalo on toimintamalli, jossa eri viranomaiset toimivat keskinäisessä yhteistyössä tilanteissa, jossa lapsen epäillään joutuneen seksuaalisen tai fyysisen kaltoinkohtelun kohteeksi. Toimintaympäristö on lapsiystävällinen ja turvallinen, ja tarpeen mukaiset palvelut järjestetään ajantasaisesti ja tarvelähtöisesti.

Suomessa lasten ja nuorten oikeuspsykologiset ja -psykiatriset yksiköt toimivat jo suurelta osin Barnahus-mallin mukaisesti, mutta ne palvelevat toistaiseksi vain pientä osaa lapsista. Lisäksi tuen ja hoidon koordinaation ja saatavuuden osalta palvelujärjestelmässä on aukkoja. 

Vuoden 2020-2021 alueellisessa haussa painotetaan erityisesti kehittämistoimia, jotka parantavat perustason palveluiden kykyä vastata väkivaltaa kohdanneiden lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä tarpeisiin niin epäilyn tunnistamis- ja selvitysvaiheessa kuin tuen, hoitoonohjauksen ja hoidon vaiheissa. 

Toimintamallit suunnitellaan kullakin alueella vastaamaan alueen tarpeisiin, kuitenkin niin, että yhteisesti sovitut ja sovittavat kansalliset linjaukset toteutuvat.

Erityisesti Pohjoismaissa Lastenasiaintaloissa on pystytty lisäämään prosessien lapsiystävällisyyttä ja auttamaan seksuaalista väkivaltaa kohdanneita lapsia ja nuoria viranomaisten välisellä yhteistyöllä ja yhteen kokoontumisella. 

Lisätietoja:

Lastenasiantalo-toimintamalliin liittyvät kysymykset:

Ylilääkäri Ritva Halila, p. 0295 163 420, [email protected]
Neuvotteleva virkamies Pirjo Lillsunde, p. 0295 163 177, [email protected]
Sosiaalineuvos Marjo Malja, p. 0295 163 581, [email protected]

Valtionavustusprosessiin liittyvät kysymykset:

Erityisasiantuntija Kati Hokkanen, p. 0295 163 727,[email protected]

Sivun alkuun