Hoppa till innehåll
Media

Statsunderstöd för projekt som genomför strategin för psykisk hälsa – stöd beviljas bland annat för att förebygga och vårda mentala problem till följd av coronavirusepidemin

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 5.5.2020 18.01
Pressmeddelande

Social- och hälsovårdsministeriet har utlyst tre nya statsunderstöd. Understöden är avsedda för projekt som syftar till att stärka kommunernas kompetens i frågor som gäller psykisk hälsa, förebygga självmord och genomföra försök med mentalvårdstjänster för rehabilitering till arbetslivet. Med finansieringen stöds genomförandet av strategin för psykisk hälsa.

I kommunernas projekt som syftar till att stärka kompetensen i frågor som gäller psykisk hälsa och förebygga självmord ska man beakta konsekvenserna av covid-19-epidemin.

Social- och hälsovårdsministeriet strävar efter att underlätta möjligheterna att ansöka om understöd trots belastningen som orsakats av coronavirusepidemin. Finansiering kan nu sökas på en gång för tre år och därtill har ansökningstiden förlängts.

Ansökningstiden går ut 31.7.2020 kl. 16.15 och inte 30.7, som meddelades tidigare. (korrigerat 11.5.2020).

Kommunernas kompetens i frågor som gäller psykisk hälsa ska stärkas

Psykisk hälsa är ett viktigt mänskligt kapital både för individer och för samhället. Enligt regeringsprogrammet för Sanna Marins regering ska detta kapital ökas genom att stärka kompetensen inom området för psykisk hälsa. Statsunderstödet är avsett för att genomföra prioriteringarna i strategin för psykisk hälsa, dvs. ”psykisk hälsa som kapital” och ”gott ledarskap i fråga om psykisk hälsa”.

Understöd kan beviljas projekt som syftar till att öka kompetensen och färdigheterna inom området för psykisk hälsa samt stärka förutsättningarna för gott ledarskap i fråga om psykisk hälsa i kommunernas ledningsstrukturer, i samarbetet mellan olika förvaltningsområden samt på kontaktytor som främjar välfärd och hälsa.

För projekt som syftar till att stärka kompetensen inom psykisk hälsa har det reserverats högst 4,5 miljoner euro för åren 2020–2022. Understöd kan sökas av kommuner och samkommuner samt allmännyttiga aktörer.

Ansökningstiden är 5.5.–31.7.2020. För intresserade ordnas ett infomöte den 18 maj 2020 (infomötet kan följas även på webben). Projekten som finansieras ska inledas hösten 2020.

Självmordsprevention

I den nationella strategin för psykisk hälsa ingår ett program för självmordsprevention. Det aktuella understödet är avsett för att stödja projekt som genomför programmet. Understöd kan beviljas för att effektivisera självmordsprevention inom de områden där risken för självmord är högst. Understöd kan också beviljas projekt som syftar till att stödja de riskgrupper som identifierats i programmet för självmordsprevention, stärka den psykiska hälsan i arbetsgemenskaper som drabbats av svårigheter och plötsliga förändringar eller förebygga ensamhet inom äldreomsorgen.

För understöden har det reserverats sammanlagt cirka 4,6 miljoner euro för åren 2020–2022. Understöd kan sökas av kommuner och samkommuner samt allmännyttiga aktörer.

Ansökningstiden är 5.5.–31.7.2020. För intresserade ordnas ett infomöte den 18 maj 2020 (infomötet kan följas även på webben). Projekten som finansieras ska inledas hösten 2020.

 

Projekt för att utveckla mentalvårdstjänster för rehabilitering till arbetslivet inom utvecklingsprojektet IPS (arbetsträning genom stödd sysselsättning) 

Ett mål enligt den nationella strategin för psykisk hälsa är att utveckla mentalvårdstjänster för rehabilitering till arbetslivet. IPS-modellen handlar om att man utför evidensbaserad arbetsträning genom stödd sysselsättning som en tjänst integrerad i psykiatrisk vård och rehabilitering. IPS-verksamhetsmodellen har gett goda resultat inom sysselsättningen särskilt bland personer som har svåra problem med den psykiska hälsan. Verksamhetsmodellen har inte använts i någon högre grad i Finland och dess effekt har inte utvärderats i en finländsk kontext.

Projekten som beviljas understöd ska syfta till att visa de metoder med vilka evidensbaserad IPS-arbetsträning utförs genom stödd sysselsättning som en tjänst integrerad i psykiatrisk vård och rehabilitering.

Beloppet för finansiering som nu kan sökas är sammanlagt ca 5 miljoner euro. Statsunderstöd kan sökas av kommuner och samkommuner. Ansökningstiden börjar den 5 maj 2020 och går ut den 31 juli 2020 kl. 16.15. För intresserade ordnas ett infomöte den 18 maj 2020 (infomötet kan följas även på webben). Projekten som finansieras ska inledas hösten 2020.

Ansökningshandlingarna och mer information på social- och hälsovårdsministeriets webbplats:

Statsunderstöden beviljas av social- och hälsovårdsministeriet.

Ytterligare information

Stärkande av den psykiska hälsan i kommunerna och självmordsprevention

Sarita Friman, specialsakkunnig ([email protected]) 0295 163349

Jaana Suvisaari,  forskningsprofessor, THL tfn. 029 524 8539, [email protected] (Nationella strategin för psykisk hälsa)

Timo Partonen, forskningsprofessor THL, tfn. 029 524 8859, fornamn.efternamn@thl.fi (Program för självmordsprevention)

Mentalvårdstjänster för rehabilitering till arbetslivet:

Eveliina Pöyhönen, socialråd ([email protected]), tfn 02951 63303

Helka Raivio, projektchef,THL, tfn 029 524 7183, helka.raivio(at)thl.fi

                                  

Tillbaka till toppen