Hoppa till innehåll
Media

Kriterierna för deltagande i pilotförsöken med valfrihet har publicerats

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 22.5.2017 13.05 | Publicerad på svenska 22.5.2017 kl. 14.49
Nyhet

Det är möjligt att genomföra pilotförsök med den nya valfrihetsmodellen på olika håll i Finland redan innan valfrihetslagen träder i kraft. Staten beviljar finansiering för pilotförsöken. Kriterierna för att kunna delta i pilotförsöken och för att få finansiering har nu publicerats.

Projektgruppen för social- och hälsovårdsreformen har i dag godkänt kriterierna för deltagande i pilotförsöken med valfrihet. Det ordnas två ansökningsomgångar för ansökan om statsunderstöd för pilotförsöken. Den första ansökningsomgången börjar måndagen den 29 maj 2017 och den andra ansökningsomgången genomförs i höst. Närmare uppgifter om tidtabellen publiceras när den första ansökningsomgången inleds.

Pilotförsöken med valfrihet kan genomföras antingen som pilotförsök med social- och hälsocentraler (s.k. pilotförsök med direktvalstjänster), som pilotförsök med personlig budget eller som en kombination av dessa.  Avsikten med pilotförsöken är att stödja verkställigheten av lagen om kundens valfrihet inom social- och hälsovården.

Pilotförsöken måste vara tillräckligt omfattande – en enskild kommun kan inte genomföra ett eget pilotförsök

Administrationen av pilotförsöken sker med hjälp av en modell med ansvariga kommuner eller som en samkommun, dvs. en enskild kommun kan inte genomföra ett eget pilotförsök. Även ett landskapsförbund kan administrera ett pilotförsök. Administrationen av pilotförsöken överförs i varje fall till de nya landskapen den 1 januari 2019.

De kommuner och samkommuner som deltar i pilotförsöket med social- och hälsocentraler ska innan pilotförsöket inleds bolagisera de tjänster som omfattas av pilotförsöket. Ett pilotförsök ska omfatta minst 80 procent av landskapets befolkning. Målet är att det ska omfatta hela landskapet. Om det finns särskilda skäl, kan ett pilotförsök omfatta endast 50–80 procent av landskapets befolkning. Försöket får omfatta mindre än 70 procent av landskapets befolkning endast om minst hälften av landskapets kommuner är med i försöket.

Pilotförsöken med valfrihet kan inledas tidigast hösten 2017 och senast den 30 juni 2018. Landskapen kan fortsätta sina pilotförsök fram till utgången av 2022.

Små och medelstora företag med i pilotförsöken

De aktörer som ansöker om att delta i försöken uppmanas bereda ansökningarna så att det som producenter av social- och hälsocentralstjänster och tjänster som tillhandahålls enligt en personlig budget även kommer med små och medelstora företag och sammanslutningar av dessa. Social- och hälsovårdsministeriet ger vid behov närmare instruktioner om detta.

Tidtabellen för ansökan om statsunderstöd samt övriga uppgifter och anvisningar publiceras den 29 maj 2017 på webbplatsen regionreformen.fi. Regeringens proposition om kundens valfrihet inom social- och hälsovården är en del av social- och hälsovårds- och landskapsreformen.

Bilaga

Kriterier för deltagande i pilotförsöken med valfrihet 22.5.2017 (på finska)

Ytterligare information

Anne Kumpula, regeringsråd, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 705, [email protected]
Kirsi Varhila, överdirektör, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 338, [email protected]

Tillbaka till toppen