Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Beräkningarna bakom konsekvensbedömningen av valfrihetslagen nu offentliga

Social- och hälsovårdsministeriet
23.11.2017 17.04 | Publicerad på svenska 24.11.2017 kl. 15.28
Pressmeddelande

Social- och hälsovårdsministeriet har på webbplatsen regionreformen.fi publicerat utgångspunkterna och principerna för de beräkningar som legat till grund för konsekvensbedömningen av utkastet till valfrihetslag. Beräkningarna har diskuterats i den offentliga debatten och ministeriet vill därför publicera uppgifterna.

Utgångspunkten för bedömningen av valfrihetslagen är de uppgifter som överförs från kommunerna till landskapen och finansieringen av dem. En del social- och hälsovårdstjänster finansieras också via sjukförsäkringssystemet och med privata medel. De ingår inte i beräkningarna, eftersom den beredning som gäller en förenkling av systemet med finansiering via flera kanaler inte är klar. Detta kommer att tas med i granskningen när riktlinjerna är klara.

Social- och hälsovårdsministeriets beräkningar baserar sig på officiell statistik, och i dem har det beräknats hur kommunernas nuvarande social- och hälsovårdskostnader kommer att fördelas på olika funktioner (social- och hälsocentraler och tandkliniker, kundsedlar, personlig budget och landskap).

Den nuvarande finansieringen av den kommunala social- och hälsovården uppgår till sammanlagt cirka 18,5 miljarder euro per år (år 2015). Av denna har det beräknats att en helhet om 5,8 miljarder euro kommer att höra till valfrihetssystemet. Storleken på valfrihetsmarknaden är ministeriets sakkunnigbedömning av den framtida situationen. Slutligen är det landskapens, producenternas och kundernas beslut som inverkar på hur stor marknaden blir.

Utkastet till valfrihetslag är för närvarande på remiss. Avsikten är att beräkningarna ska preciseras under lagberedningens gång.


Utgångspunkter och principer för de beräkningar som ligger till grund för konsekvensbedömningen av valfrihetslagen, sammandrag 23.11.2017 (på finska)
 

Det här är en svenskspråkig översättning av pressmeddelandet som publicerades den 23.11.


Ytterligare information:

Kirsi Varhila, överdirektör, tfn 0295 163 338
Raija Volk, direktör, tfn 0295 163 263

Tillbaka till toppen