Hoppa till innehåll
Media

Mindre coolt

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 3.10.2017 14.26 | Publicerad på svenska 12.10.2017 kl. 13.07
Nyhet

Berusningsmedel och tobak är inte längre lika populärt hos de unga som förr. Trots det behöver ungdomar mer information om dessa. Föreningen för förebyggande rusmedelsarbete EHYT rf:s lektion i rusmedelsfostran Rusfenomenet uppmanar unga att diskutera och att fundera över rusmedelsanvändningen ur flera olika perspektiv.

Gruppen som ska avlägga grundexamen i teknisk planering vid yrkesinstitutet Stadin ammattiopisto i Helsingfors är enig. Tobaksrökning, alkohol och andra berusningsmedel är helt enkelt inte längre så ”in” bland unga som de var förut.

Kompisarna utövar egentligen inte heller påtryckning när det gäller att använda eller pröva sådant.

Majoriteten av klassen består av 16- och 17-åringar som på grund av sin ålder inte får köpa tobak och alkohol.

"Tvärtom försöker de som använder något berusningsmedel eller tobaksprodukter sluta. De unga är numera mer medvetna om substansers skadeinverkningar och man fäster också mer uppmärksamhet vid dessa", säger de blivande planeringsassistenterna vid arkitektbyråer och byggbranschens företag.

I grupp vågar man

Ungdomarna från yrkesinstitutet Stadin ammattiopisto är första årets studerande. De har kommit för att delta i Föreningen för förebyggande rusmedelsarbete EHYT rf:s lektion i rusmedelsfostran som hålls för en skolklass åt gången i skolorna. På lektionen i rusmedelsfostran som riktas till 15- till 18-åringar undersöker man på ett mångsidigt sätt rusmedelsanvändning ur ett socialt, kulturellt och samhälleligt perspektiv.

Ingen beskylls för något på lektionerna och man gräver inte i personliga erfarenheter. Man får berätta om dem om man vill.

"Utbildningen framskrider genom diskussion och frågor", säger EHYT rf:s Erika Maksniemi som leder Rusfenomenet-utbildningar.

I början av lektionen går man igenom rusmedelsanvändningens och tobaksrökandets historia. Sedan diskuteras ämnet i grupper och då vågar kanske också de mest blyga uttala sig.

"Det är viktigt att lyfta fram positiva och negativa sidor och effekter med avseende på berusningsmedlen. För vissa av ungdomarna kan detta vara första gången de överhuvudtaget får diskutera berusningsmedel på ett konstruktivt sätt. Det är ganska känsliga situationer", säger Maksniemi.

Parallellt med Rusfenomenet-lektionerna ordnas Gruppfenomenet-utbildningar för läroanstalternas lärare och övriga personal. På utbildningen utforskas gruppers betydelse för välbefinnandet och lärarna får praktiska tips om hur det lönar sig att behandla olika välbefinnandeteman med unga.

Erika Maksniemi leder Rusfenomenet-utbildningar. Åt höger utbildningsplaneren Sarianna Palmroos.

I grupp

Utbildningarna Rusfenomenet och Gruppfenomenet bygger på gedigna forskningsrön. Man har märkt att de är effektiva modeller för förebyggande rusmedelsarbete i synnerhet bland unga. Eftersom rusmedelsanvändningen är något socialt, lönar det sig också att idka rusmedelsfostran i gruppform.

Rusfenomenet- och Gruppfenomenet-utbildningarna har utvecklats i ett tidigare av EHYT rf. genomfört projekt som erhållit stöd från Penningsautomatföreningen. Utbildningen har fortsatt från och med i våras som en del av regeringens spetsprojekt för främjande av hälsa och välfärd och minskning av ojämlikhet. Projektperioden pågår till utgången av 2018.

Målet är att införa den välfungerande modellen i hela Finland.

"Vi har cirka 20 utbildare i projektet och sedan början av mars har det redan hållits 110 Rusfenomenet-lektioner. Cirka 450 personer har deltagit i Rusfenomenet-utbildningarna. Därtill riktas utbildningen till elevhemsledare vid yrkesläroanstalter", säger utbildningsplaneraren Sarianna Palmroos vid Föreningen för förebyggande rusmedelsarbete EHYT rf.

Mer information önskas

Studenter Eerika och Sama tycker, att Rusfenomenet-lektioner är intresanta.

Men vad tyckte de blivande planeringsassistenterna om Rusfenomenet-lektionen?

Rusmedelsanvändningens historiska utveckling intresserade. Det var upplysande att inse att rusmedelsanvändningen inte bara är en privatsak. Användningen har också en mer omfattande samhällelig räckvidd som når ända till ekonomin.

Också i övrigt kom det fram nya saker och synpunkter. Berusningsmedel och användningen av dessa behandlades genom diskussion, det tyckte ungdomarna om. De fick beredskap att fatta mer övervägda beslut när det gäller rusmedelsanvändning.

Ungdomarna är fortfarande i behov av tydliga fakta om berusningsmedlens effekter.

"Till exempel om vilka inverkningar de enskilda substanserna har. Såsom snus eller e-cigaretter, hjälper det dig att sluta röka och varför? Och vad berusningsmedlen överhuvudtaget gör med kroppen, sinnet och hjärnan", säger ungdomarna.

 

 

Text: Leena Filpus
Bilder: Kimmo Brandt / Compic

Projekten Rusfenomenet och Gruppfenomenet är en del av regeringens spetsprojekt där man sprider god praxis som främjar välfärd och hälsa.
Läs mer om spetsprojekt: Hälsä och välfärd ska främjas och ojämlikheten bli mindre

Inom ramen för projektet undervisar Ehyt rf på olika håll i landet personer som ordnar rusfenomensutbildningar för eleverna i yrkesskolor, och utbildar yrkesskolornas undervisningspersonal med gruppfenomensmetoder. Målet är att påverka yrkesskolelevernas uppfattning om och beteende i anslutning till berusningsmedel samt att stärka deras färdigheter i psykisk hälsa.
Läs mer: Ehyt

 

HYTE Hyvät käytännöt hankeuutinen spetsprojekt
Tillbaka till toppen