Hyppää sisältöön
Media

Vähemmän cool

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 3.10.2017 14.26
Uutinen

Päihteet ja tupakka eivät ole enää yhtä suosittuja nuorten keskuudessa kuin ennen. Nuoret kaipaavat silti lisää tietoa niistä. EHYT ry:n Päihdeilmiö laittaa nuoret keskustelemaan ja pohtimaan päihteiden käyttöä monelta eri kantilta.

Teknisen suunnittelun perustutkintoa Stadin ammattiopistossa Helsingissä opiskeleva joukko on yksimielinen. Tupakointi, alkoholi ja muut päihteet eivät yksinkertaisesti ole enää nuorten keskuudessa samalla tavoin in kuin ennen. Eivätkä kaveritkaan oikeastaan painosta käyttämään tai kokeilemaan.

Valtaosa luokan opiskelijoista on 16-17-vuotiaita, eivätkä he saa vielä ikänsä puolesta ostaa tupakkaa ja alkoholia.

"Päinvastoin: ne, jotka käyttävät jotain päihteitä tai tupakkatuotteita, yrittävät lopettaa. Nuoret ovat aineiden haittavaikutuksista nykyisin tietoisempia ja niihin kiinnitetään myös enemmän huomiota", tulevat arkkitehtitoimistojen ja rakennusalan yritysten suunnitteluassistentit sanovat.

Ryhmässä kehtaa

Stadin ammattiopiston nuoret ovat ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoita. He ovat tulleet seuraamaan kouluissa yhdelle koululuokalle kerrallaan pidettävää Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n Päihdeilmiö-tuntia. 15-18-vuotiaille suunnatulla päihdekasvatustunnilla tarkastellaan päihteiden käyttöä monipuolisesti sosiaalisesta, kulttuurisesta ja yhteiskunnallisesta näkökulmasta.

Päihdeilmiö-koulutuksia vetävän Erika Maksniemen (vas.) ja koulutussuunnittelija Sarianna Palmroosin mukaan päihteistä on keskusteltava monesta eri näkökulmasta.

Ketään ei tunnilla syyllistetä, eikä henkilökohtaisia kokemuksia kaivella. Niistä saa kertoa, jos haluaa.

"Koulutuksessa edetään keskustellen ja kysellen", Päihdeilmiö-koulutuksia vetävä Erika Maksniemi EHYT ry:stä sanoo.

Tunnin alkupuolella käydään läpi päihteidenkäytön ja tupakoinnin historiaa. Sitten aiheesta keskustellaan ryhmissä, jolloin ehkä ujoimmatkin uskaltavat olla äänessä.

"On tärkeä tuoda esiin päihteisiin liittyviä positiivisia ja negatiivisia puolia ja vaikutuksia. Joillekin nuorille tämä voi olla ensimmäinen kerta, kun päihteistä ylipäätään puhutaan rakentavasti. Nämä ovat aika herkkiä tilanteita", Maksniemi sanoo.

Päihdeilmiö-tunnin parina järjestetään Ryhmäilmiö-koulutusta oppilaitosten opettajille ja muulle henkilökunnalle. Koulutuksessa tutkaillaan ryhmien merkitystä hyvinvoinnille ja opettajat saavat käytännön vinkkejä siitä, miten erilaisista hyvinvointiteemoista kannattaa nuorten kansa puhua.

Ehkäisevä päihdekasvatus puree

Päihdeilmiö- ja Ryhmäilmiö-koulutukset perustuvat vankkaan tutkimustietoon. Niiden on havaittu olevan tehokkaita ehkäisevän päihdetyön malleja erityisesti nuorten keskuudessa. Koska päihteiden käyttö on sosiaalista, myös päihdekasvatus kannattaa tehdä ryhmämuotoisesti.

Päihdeilmiö- ja Ryhmäilmiö-koulutukset on kehitetty aiemmassa EHYT ry:n hankkeessa Raha-automaattiyhdistyksen tuella. Koulutus on jatkunut tästä keväästä alkaen osana hallituksen terveyttä ja hyvinvointia edistävää sekä eriarvoisuutta vähentävää kärkihanketta. Hankekausi kestää vuoden 2018 loppuun.

Tavoitteena on viedä hyvin toimivaa mallia ympäri Suomen.

"Meillä on hankkeessa noin 20 kouluttajaa ja maaliskuusta alkaen on pidetty tähän päivään mennessä jo 110 Päihdeilmiö-oppituntia. Ryhmäilmiö-koulutuksiin on osallistunut noin 450 henkilöä. Koulutusta suunnataan lisäksi ammatillisten oppilaitosten asuntolaohjaajille", Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n koulutussuunnittelija Sarianna Palmroos sanoo.

Lisää tietoa kaivataan

Teknisen suunnittelun perustutkintoa Stadin ammattiopistossa Helsingissä opiskelevien Eerikan (vas.) ja Saman mielestä Päihdeilmiö-tunnilla oppi mielenkiintoisia asioita

Mutta mitä mieltä tulevat suunnitteluassistentit olivat Päihdeilmiö-tunnista?

Päihteidenkäytön historiallinen kehitys kiinnosti. Oli valaisevaa nähdä, ettei päihteiden käyttö olekaan vain yksityisasia. Sillä on laajempiakin yhteiskunnallisia ulottuvuuksia aina talouteen asti. Muutenkin tunnilla tuli esiin uusia asioita ja näkökulmia.

Päihteitä ja niiden käyttöä pohdittiin keskustellen, siitä nuoret pitivät. He saivat valmiuksia tehdä harkitumpia päätöksiä päihteidenkäytön suhteen. Päihteiden vaikutuksesta nuoret kaipaavat edelleen myös selkeää faktaa.

"Esimerkiksi siitä, miten yksittäiset aineet vaikuttavat. Vaikka nuuska tai sähkötupakka, auttavatko ne lopettamaan tupakoinnin ja miksi? Ja että mitä päihteet ylipäätään tekevät kropalle, mielelle ja aivoille", nuoret sanovat.

Teksti: Leena Filpus
Kuvat: Kimmo Brandt

Päihdeilmiö ja ryhmäilmiö -hanke on osa hallituksen kärkihanketta, jolla levitetään terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen hyviä käytäntöjä. Kärkihankkeesta voit lukea lisää täältä:
Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta

Hankkeessa EHYT ry kouluttaa eri puolilla Suomea henkilöitä, jotka järjestävät ammattikoulujen päihdeilmiökoulutuksia opiskelijoille ja kouluttavat ammattikoulujen opetushenkilökuntaa ryhmäilmiömenetelmiin. Tavoitteena on vaikuttaa ammattikoululaisten päihdekäsityksiin ja -käyttäytymiseen sekä vahvistaa heidän mielenterveystaitojaan.

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n työstä ja Päihdeilmiö ja ryhmäilmiö -hankkeesta lisätietoa löydät täältä:
EHYT ry

HYTE Hyvät käytännöt hankeuutinen
Sivun alkuun