Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Ny nättjänst beskriver tydligt och begripligt patientens valfrihet

Social- och hälsovårdsministeriet
30.9.2015 16.13
Nyhet 53/2015

Den finskspråkiga nättjänsten www.hoitopaikanvalinta.fi som FPA öppnade den 30 september erbjuder aktuell information om möjligheterna att anlita hälso- och sjukvårdstjänster, om patientens rättigheter och om ersättningar. Webbplatsen betjänar så väl medborgare, anställda inom hälso- och sjukvården som myndigheter.

"Hoitopaikanvalinta.fi är den första riksomfattande nättjänsten som innehåller heltäckande information både om den nationella valfriheten inom hälso- och sjukvården och om den gränsöverskridande hälso- och sjukvården", berättar Noora Heinonen, chef för FPA:s Kontaktpunkt för gränsöverskridande hälso- och sjukvård.

Tjänsten publiceras med samma innehåll både på svenska (www.vardenhetsval.fi) och på engelska (www.choosehealthcare.fi) före slutet av året.

Tjänsten innehåller information om den nationella valfriheten inom hälso- och sjukvården, och om de möjligheter denna inbegriper för patienten att välja hälsostation eller sjukhus inom den offentliga hälso- och sjukvården. Sidorna innehåller också information om klientavgifter, vårdkostnader och ersättningar.

På nätttjänsten hittar man också information om användningen av hälso- och sjukvårdstjänster utomlands. Sidorna innehåller bland annat information om hälso- och sjukvårdstjänster i mer än 50 länder.

Informationsbank hjälper också yrkesutbildade inom hälso- och sjukvården

Det finns en egen avdelning för anställda inom hälso- och sjukvården med information bland annat om vård för patienter från utlandet, om faktureringen av vårdkostnader och om statlig ersättning samt om att skicka en patient utomlands för vård.

Tjänsten tillhandahålls av kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård i samarbete med Institutet för hälsa och välfärd samt social- och hälsovårdsministeriet.

Närmare information

Chef för kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård Noora Heinonen, tfn 040 481 4481, [email protected]

www.hoitopaikanvalinta.fi

Tillbaka till toppen