Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Nytt hälsopartnerskap mot globala hälsohot

Social- och hälsovårdsministeriet
13.2.2014 15.31
Pressmeddelande -

Omsorgsminister Susanna Huovinen träffar idag sin amerikanska kollega minister Kathleen Sebelius i Washington D.C. Under ministermötet diskuteras bland annat verkställandet av Världshälsoorganisationen WHO:s internationella hälsoreglemente. Samtidigt lanseras ett nytt internationellt partnerskap som ska främja hälsosäkerhet.

Syftet med det femåriga projektet är att förebygga epidemier, upptäcka och bemöta hälsohot i tid samt att sprida information. Finland har ett brett kunnande inom det här området.

"I snart tio år har Finland tillämpat WHO:s internationella hälsoreglemente som upprättats för att motverka globala hälsohot. Det nya partnerskapet ger oss möjlighet att främja ibruktagandet av hälsoreglementet på internationell nivå", säger minister Huovinen.

Till det nya hälsopartnerskapet hör förutom Finland och USA över 20 andra länder samt Europeiska unionen, Världshälsoorganisationen WHO, FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO samt Världsorganisationen för djurhälsa OIE.

Hälsopartnerskapet ska fungera som ett nätverk mellan medlemsländerna och bland annat erbjuda stöd och hjälpa att föra fram bästa praxis. Finland är också med i WHO:s och EU:s globala uppföljnings- och larmsystem och samarbetar både globalt och med de nordiska länderna och närområdena.

Ytterligare information:

Outi Kuivasniemi, konsultativ tjänsteman, tfn 02951 63117

 På andra webbplatser

Internationellt hälsoreglemente (WHO) (på engelska)

Tillbaka till toppen