Hoppa till innehåll
Media

Ny riktlinje: Hälsotjänster på distans kan jämföras med traditionella mottagningsbesök

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 10.11.2015 8.30
Pressmeddelande 178/2015

Social- och hälsovårdsministeriet har dragit upp en riktlinje enligt vilken hälsovårdens tjänster, som ges på distans, i regel är jämförbara med traditionella mottagningsbesök. Vid distanstjänster undersöks och vårdas patienten t.ex. per telefon eller internet.

Ministeriet betonar att en yrkesperson inom hälsovården, som erbjuder en tjänst på distans, omsorgsfullt ska bedöma om hens tjänster är lämpliga att ges på distans. Dessutom ska personen från fall till fall överväga om distanstjänsten passar för den enskilda patienten. Vid behov ska patienten styras till den vanliga mottagningen.

Liksom i annan tjänsteverksamhet måste patientsäkerheten och datasekretessen beaktas.

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira ger i år anvisningar med anknytning till produktionen av distanstjänster. Dessutom har FPA för avsikt att dra upp en riktlinje om ersättningarna inom den privata hälsovården och arbetshälsovården enhetligt på riksomfattande nivå.

Tills vidare finns det inga täckande bestämmelser om distanstjänster i gällande lagstiftning. Lagstiftningen om den privata social- och hälsovården reformeras just nu. Denna riktlinje beaktas i arbetet.

Ytterligare upplysningar

Anne Arvonen, specialsakkunnig, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 285, [email protected]

Tillbaka till toppen