Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

En tillämpningsguide för den nya socialvårdslagen har publicerats

Social- och hälsovårdsministeriet
18.6.2015 12.06
Nyhet 35/2015

En webbversion av tillämpningsguiden för den nya socialvårdslagen har utkommit. Den som använder guiden kan påverka dess slutliga innehåll genom att skicka in en begäran om komplettering och kommentarer senast den 10 augusti 2015.

Guiden är avsedd att användas som handbok vid tillämpningen av den nya socialvårdslagen av alla yrkesutbildare personer inom socialvården, samarbetspartner och övriga personer som är intresserade av verksamheten inom socialvården. Syftet är att guiden ska ge svar på de frågor som ofta ställts under vårens utbildningsrunda och på situationer som uppstår i det vardagliga arbetet.

Svar på frågor som berör klienthandlingar och registrering av klientuppgifter inom socialvården fås vid behov av Institutet för hälsa och välfärd samt av Marja Penttilä vid social- och hälsovårdsministeriet.

Dela med dig av dina tips och önskemål

Den slutliga versionen av guiden publiceras på hösten, då den också finns tillgänglig i tryckt form. Du hinner alltså ännu påverka det slutliga innehållet i guiden. Eventuella förslag till komplettering och kommentarer kan skickas direkt till regeringsråd Lotta Hämeen-Anttila, senast den 10 augusti 2015.

Den nya socialvårdslagen förnyar verksamheten och serviceprocesserna inom socialvården. Om du vill dela med dig av god praxis och bra modeller som tillämpas inom din organisation kan du skicka länkar och mer information om dem som ministeriet sedan vidareförmedlar i samband med publiceringen av tillämpningsguiden för socialvårdslagen. Tips på god praxis och verksamhetsmodeller kan skickas till Virva Juurikkala, specialsakkunnig inom socialvård, senast den 31 augusti 2015. 

Utbildning på hösten

Ministeriet ordnar utbildning kring förändringarna i barnskyddslagen hösten 2015. Under utbildningarna behandlas centrala frågor som berör barnskyddsarbetarnas praktiska arbete. Man kan också följa med utbildningarna på internet via den egna datorn. Ytterligare information om utbildningarna publiceras på ministeriets webbplats senast i slutet av augusti.

 På vilka andra platser kan man få råd gällande tillämpningen av socialvårdslagen?

Vanliga frågor finns samlade på social- och hälsovårdsministeriets webbplats.  På webbplatsen finns också bland annat diapresentationer från utbildningen i tillämpning av socialvårdslagen våren 2015 och en länk till en videofilm som filmats under utbildningen. 

Webbnyhet är en översättning av det finskspråkiga pressmeddelandet som publicerades den 18 juni 2015.
 

Ytterligare information

regeringsråd Lotta Hämeen-Anttila, tfn 20951 63406, [email protected]
specialsakkunnig Virva Juurikkala, tfn 0295 163 204, [email protected]

Tillbaka till toppen