Hoppa till innehåll
Media

Utvecklandet av informationshanteringen inom egenvården stärks

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 21.9.2020 16.30
Nyhet

Social- och hälsovårdsministeriet inledde i mars 2020 arbetet med en övergripande arkitektur för egenvården som en del av planeringen av informationshanteringen inom social- och hälsovården. Den övergripande arkitekturen innehåller förutom en beskrivning av målbilden för egenvården även synpunkter kring e-tjänster, som är sammankopplade med personens egen aktivitet och delaktighet ur digitaliserings- och informationshanteringssynvinkel.

I egenvårdshelheten betonas den enskilda människans egna, aktiva deltagande, det vill säga personens eget ansvar och engagemang i vården eller tjänsten. Eftersom ett av målen för egenvården är att främja välfärd och hälsa samt förebyggande verksamhet och bättre livskompetens, förutsätter det som en helhet också ett nytt slags utbud av tjänster och nya verksamhetsmodeller. 

Utvecklingen av utbudet av tjänster inom egenvården och ärendehanteringen har under de senaste åren fokuserat på utveckling av e-tjänster och digitala servicestigar. Syftet med detta är att förbättra tjänsternas kvalitet och tillgänglighet, men samtidigt också en mer hållbar kostnadsutveckling.

Genom arbetet med den övergripande arkitekturen produceras en beskrivning som klargör visionen för informationshanteringen inom egenvården och förtydligar utvecklingsmålen. Samtidigt preciseras arbetsfördelningen mellan utvecklingen av nationella och regionala tjänster. 

Beskrivningen kan utnyttjas bland annat för identifieringen av utvecklingsobjekt, för samordningen av den nationella och regionala utvecklingen samt den specifika utvecklingen för olika tjänsteproducenter, för beredningen av finansieringsförslagen i anslutning till dessa samt som utgångspunkt för styrningen av den nationella informationshanteringen inom social- och hälsovården.

Beredningen av den övergripande arkitekturen för egenvården har framskridit snabbt i samarbetsgruppen för aktörer och experter inom området. Beskrivningen kommer att publiceras under hösten 2020. 

Vi önskar i det här skedet att vi får kommentarer och respons på utkastet till övergripande arkitektur (på finska)

Vi hoppas på svar på webropol-enkäten under de kommande två veckorna.

Vi tackar redan på förhand för responsen och informerar när arbetet med den övergripande arkitekturen har färdigställts!

Ytterligare information:

Riikka Vuokko, specialsakkunnig, tfn 0295 163 600,  [email protected]
Jaakko Penttinen, specialsakkunnig, tfn 0295 163 686, [email protected]

Tillbaka till toppen