Hyppää sisältöön
Media

Itse- ja omahoidon tiedonhallinnan kehittämistä vahvistetaan

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 21.9.2020 16.30
Uutinen

Sosiaali- ja terveysministeriö käynnisti maaliskuussa 2020 itse- ja omahoidon kokonaisarkkitehtuurityön osana sote-tiedonhallinnan suunnittelua. Kokonaisarkkitehtuurikuvaus sisältää itse- ja omahoidon tavoitetilan kuvauksen lisäksi myös sähköisen asioinnin näkökohtia, jotka limittyvät henkilön omaan toimintaan ja osallistamiseen digitalisaation ja tiedonhallinnan näkökulmista.

Itse- ja omahoidon kokonaisuudessa korostuu yksittäisen henkilön oma, aktiivinen osallistaminen eli henkilön oma vastuunotto ja sitoutuminen hoitoon tai palveluun. Koska itse- ja omahoidossa yhtenä tavoitteena on hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sekä ennaltaehkäisevä toiminta ja parempi elämänhallinta, toimintakokonaisuutena se edellyttää myös uudenlaista palvelutarjontaa ja uusia toimintamalleja. 

Itse- ja omahoidon sekä asioinnin palvelutarjonnan kehittäminen on viime vuosina painottunut sähköisten palveluiden ja digitaalisten palvelupolkujen kehittämiseen, millä on tavoiteltu mm. parempaa palveluiden laatua ja saavutettavuutta, mutta samalla myös kestävämpää kustannuskehitystä.

Kokonaisarkkitehtuurityöllä tuotetaan itse- ja omahoidon tiedonhallinnan visiota kirkastava ja kehittämistavoitteita selkiyttävä kuvaus, jossa samalla tarkennetaan kansallisten ja alueellisten palveluiden kehittämisen työnjakoa. 

Kuvausta voidaan hyödyntää muun muassa kehittämiskohteiden tunnistamiseen, valtakunnallisen, alueellisen ja palveluntuottajakohtaisen kehittämisen yhteensovittamiseen, näihin liittyvien rahoitusesitysten valmisteluun sekä valtakunnallisen sote-tiedonhallinnan ohjauksen yhtenä lähtökohtana.

Omahoidon kokonaisarkkitehtuurin valmistelu on edennyt rivakasti aihealueen toimijoiden ja asiantuntijoiden yhteistyöryhmässä. Kuvaus julkaistaan vielä syksyn 2020 aikana. 

Toivommekin tässä vaiheessa kommentteja ja palautteita kokonaisarkkitehtuuriluonnokseen.

Vastauksia toivomme koostetusti webropol-kyselyllä seuraavan kahden viikon aikana.

Kiitämme jo ennakkoon palautteista ja tiedotamme itse- ja omahoidon kokonaisarkkitehtuurityön valmistumisesta!

Lisätietoja:

Riikka Vuokko, erityisasiantuntija, p. 0295 163 600, [email protected]
Jaakko Penttinen, erityisasiantuntija, p. 0295 163 686, [email protected]

Sivun alkuun