Hoppa till innehåll
Media

Utredning: Antalet läkare kommer att minska inom många branscher - utbildningsvolymerna måste styras om

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 26.10.2022 16.39
Nyhet

I framtiden kommer behovet av specialläkare och specialtandläkare att öka. Att behovet av läkare ökar beror främst på den åldrande befolkningen och på att läkarna allt oftare arbetar på deltid.    

I Finland finns för närvarande cirka 13 000 specialläkare och cirka 700 specialtandläkare i arbetsför ålder. Ungefär hälften av dem uppnår pensionsåldern (65) före år 2035.   

Enligt en färsk utredning kommer det år 2035 att behövas cirka 16 200 specialläkare och cirka 1000 specialtandläkare.

För att uppnå målet behövs det i framtiden cirka 790 nya specialläkare och cirka 50 nya specialtandläkare per år. De nuvarande grundutbildningarna för läkare och tandläkare (ca 800 och 185 platser) tillsammans med de som studerar utomlands räcker till, men inom specialistutbildningarna måste volymerna ses över och styras om.   

Det behövs nya metoder för regleringen och styrningen av utbildningsvolymerna

Orsaken till att antalet specialläkare och specialtandläkare minskar inom många branscher under 2020-talet är att för få läkare specialiserar sig.  

Enligt utredningen krävs det att universiteten och servicesystemet förbinder sig till att ändra utbildningsvolymerna och försöker hitta metoder för detta. Den viktigaste styrningsmetoden är att ändra ansöknings- och urvalsförfarandena, men utöver det måste man också öka specialområdenas synlighet inom grundutbildningarna och attraktionskraft på arbetsmarknaden och förbättra läkarnas karriärvägledning. Den regionala obalansen kan åtgärdas genom att ge centralsjukhusen ett större utbildningsansvar och bättre möjligheter att ordna utbildning. 

Utbildningen borde utökas bland annat inom alla de psykiatriska områdena, de diagnostiska områdena, inremedicinen och de inremedicinska områdena med undantag för kardiologi, inom anestesiologin, lungsjukdomarna, neurologin, allmänmedicinen, kariologin, endodontin, tandvården för barn, parodontologin, tandregleringen och hälsovården. 

För detta inrättade social- och hälsovårdsministeriets samordningssektion för specialutbildningarna  en expertgrupp som fick till uppgift att utarbeta en beräkningsmall och att bedöma utbildningsbehovet inom specialområdena med fem års mellanrum. Social- och hälsovårdsministeriet har ansvarat för den nationella styrningen av specialläkarutbildning och specialtandläkarutbildning sedan år 2015. 

Ytterligare information:

Johanna Rellman, samordnare, ordförande i expertgruppen, [email protected] 
Kaisa Halinen, medicinalråd, [email protected]

Tillbaka till toppen