Hyppää sisältöön
Media

Selvitys: Monilla erikoisaloilla lääkärien määrä vähenee tulevaisuudessa – koulutusmäärien ohjaus on välttämätöntä

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 26.10.2022 16.39
Uutinen

Erikoislääkärien ja erikoishammaslääkärien tarve kasvaa tulevaisuudessa. Lääkäritarvetta lisäävät erityisesti väestön ikääntyminen ja lääkäreiden osa-aikatyön yleistyminen. 

Suomessa on tällä hetkellä noin 13 000 työikäistä erikoislääkäriä ja noin 700 erikoishammaslääkäriä. Yli puolet heistä saavuttaa eläkeiän (65 vuotta) vuoteen 2035 mennessä.

Juuri julkaistun selvityksen mukaan vuonna 2035 lääkäritarve on noin 16 200 erikoislääkäriä ja noin 1000 erikoishammaslääkäriä. 

Tulevina vuosina pitäisi valmistua noin 790 erikoislääkäriä ja noin 50 erikoishammaslääkäriä vuosittain, jotta tavoitteeseen päästään. Nykyinen lääkäreiden ja hammaslääkäreiden peruskoulutus (sisäänotto n. 800 ja 185) lisättynä ulkomailla opiskelevilla riittää tähän tavoitteeseen, mutta erikoisalojen koulutusmääriä pitää säädellä ja ohjata. 

Koulutusmäärien säätelyyn ja ohjaukseen etsittävä keinoja

Monien alojen erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärimäärä vähenee 2020-luvulla, koska aloille ei ole hakeutunut riittävästi erikoistuvia. 

Selvityksen mukaan yliopistojen ja palvelujärjestelmän tulee sitoutua koulutusmäärien ohjaukseen ja etsiä siihen keinoja. Haku- ja valintamenettely on tärkein ohjaustyökalu, mutta lisäksi tarvitaan alojen näkyvyyden parantamista peruskoulutuksessa, vetovoiman lisäämistä työmarkkinoilla sekä lääkäreiden uraohjausta. Alueellista epätasapainoa tulee pyrkiä tasapainottamaan keskussairaaloiden koulutusvastuuta ja -mahdollisuuksia lisäämällä.

Koulutusta tulee lisätä muun muassa seuraavilla aloilla: kaikki psykiatrian alat, diagnostiset alat, sisätaudit ja sisätautialat (pl. kardiologia), akuuttilääketiede, anestesiologia, fysiatria, keuhkosairaudet, neurologia ja yleislääketiede sekä kariologia ja endodontia, lasten hammashoito, parodontologia, oikomishoito ja terveydenhuolto.

Sosiaali- ja terveysministeriön erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen ja yleislääketieteen erityiskoulutuksen koordinaatiojaosto asetti asiantuntijaryhmän, jonka tehtävänä oli luoda laskentamalli ja arvioida erikoisalojen koulutustarve jatkossa viiden vuoden välein. STM on vastannut erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen valtakunnallisesta ohjauksesta vuodesta 2015 alkaen.

Lisätietoja

Asiantuntijaryhmän puheenjohtaja, koordinaattori Johanna Rellman, [email protected]
Lääkintöneuvos Kaisa Halinen, [email protected]

Sivun alkuun