Hoppa till innehåll
Media

Social- och hälsovårdsministeriet och Institutet för hälsa och välfärd informerar
Upptrappningen av coronavirusepidemin ser ut att fortsätta – regionala bekämpningsåtgärder har en nyckelroll när det gäller att förhindra spridning av smitta

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 1.10.2020 10.00 | Publicerad på svenska 1.10.2020 kl. 10.21
Pressmeddelande 224/2020

Antalet nya coronavirusfall i Finland har ökat betydligt varje vecka under de senaste månaderna. Incidensen under både sju och 14 dygn samt andelen positiva prov har ökat oroväckande.

I synnerhet inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HNS) har epidemiläget försämrats snabbt. Under vecka 39 konstaterades sammanlagt 425 nya fall inom HNS område då antalet under föregående vecka var 226. Övergången till en upptrappningsfas inom HNS område konstaterades den 29 september i huvudstadsregionens regionala samordningsgrupp.

Också på riksnivå ser sjukdomsläget ut att trappas upp. Läget förklaras dock i hög grad av epidemiläget inom HNS område, medan sjukdomsläget på vissa andra håll i Finland fortsättningsvis är lugn.  

Omfattande smittokluster, massexponeringar och fortsatt  smittspridning

Under de senaste veckorna har det konstaterats allt fler omfattande smittokluster och massexponeringar i Finland, vilket har lett till fortsatt smittspridning. Av de nya fallen har största delen samband med redan kända smittkedjor på olika håll i landet. Det strävas efter att alla fall fortsättningsvis utreds så noggrant som möjligt.

Under vecka 39 blev smittkällan oklar i ungefär hälften av de fall som konstaterats i hela landet. En stor del av de oklara fallen finns inom HNS område, där smittkällan är okänd i ungefär två tredjedelar av alla konstaterade fall. I resten av landet är smittkällan oklar i cirka en femtedel av sjukdomsfallen.

Smitta har spridits bland annat inom familjekretsen, privata fester, arbetsplatser, hobbyer och läroanstalter. Mycket få exponeringar i skolor eller daghem har lett till fortsatt smittspridning. Den ursprungliga källan till många infektioner är massexponeringar i restauranger. Endast mindre än 5 procent av infektionerna har sitt ursprung i länder utanför Finland.

Informationen om smittspårning baserar sig på uppgifter som lämnats av 17 sjukvårdsdistrikt och Helsingfors stad och den omfattar över 600 fall.

Andelen ungdomar och unga vuxna bland konstaterade sjukdomsfall är nu större än i våras. Vecka 39 har över 70 % av fallen konstaterats hos personer under 50 år och cirka 45 % hos personer under 30 år. 

Det uppskattade reproduktionstalet är för närvarande 1,25–1,25 (sannolikhetsintervallet 90 %), vilket är på samma nivå som förra veckan.

Antalet fall och incidensen ökar

Under den senaste uppföljningsveckan (vecka 39, tiden 21.9-27.9.) anmäldes 686 nya fall till registret över smittsamma sjukdomar, medan man under föregående vecka (vecka 38) anmälde 463 nya fall. Incidensen av nya fall var 12,4 per 100 00 invånare, medan den var 8,4 den föregående veckan. 

Det sammanlagda antalet fall under två senaste veckor (veckorna 38–39, 14.9–27.9) var 1149 nya fall, medan det under de två föregående veckorna (veckorna 36–37) var 586. Incidensen av nya fall var 20,7 per 100 000 invånare och under den föregående tvåveckorsperioden (veckorna 35–36) 7,0 fall per 100 000 invånare.

I Finland har det fram till den 30 september 2020 konstaterats 9 992 coronavirusfall. Sammanlagt 344 dödsfall till följd av covid-19 har rapporterats. Antalet personer som tillfrisknat uppskattas vara cirka 8 100, det vill säga över 80 procent av de konstaterade fallen av smitta. Den 30 september 2020 vårdades sammanlagt 19 patienter på sjukhus, och av dessa var fyra personer i intensivvård. 

Den senaste rapporten från gruppen för lägesbilder och modeller och de tidigare rapporterna finns på Institutet för hälsa och välfärds webbplats:

Antalet positiva prov tyder på en upptrappning 

Laboratorierna har för närvarande kapacitet att ta över 20 000 test per dag, vilket är enligt målen i testningsstrategin. Under vecka 39 gjordes dagligen sammanlagt cirka 7000–14 000 coronavirustester i hela landet, varav andelen positiva fall i hela landet var cirka 0,8%. Antalet positiva prov har ökat redan i en månad.

Mer information:

Taneli Puumalainen, överläkare, Institutet för hälsa och välfärd, [email protected] (epidemiläget)
Simopekka Vänskä, specialforskare, docent, [email protected] (prognosmodeller) 
Liisa-Maria Voipio-Pulkki, strategidirektör, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected] (arbetsgruppen för lägesbilder och modeller)

Tillbaka till toppen