Hyppää sisältöön
Media

STM ja THL tiedottavat
Koronavirusepidemian kiihtyminen näyttää jatkuvan – alueelliset torjuntatoimet avainasemassa tartuntojen leviämisen estämiseksi

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 1.10.2020 10.00
Tiedote 221/2020

Uusien koronavirustapausten määrä on Suomessa noussut viikoittain merkittävästi viimeisen kuukauden ajan. Mittareista sekä seitsemän että 14 vuorokauden ilmaantuvuudet sekä positiivisten näytteiden osuus testatuista näytteistä ovat huolestuttavasti kasvaneet.

Erityisesti   Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) alueella epidemiatilanne on huonontunut nopeasti. Viikolla 39 HUS:n alueella todettiin uusia tapauksia yhteensä 425 kun edellisellä viikolla niitä oli 226. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin siirtyminen kiihtymisvaiheeseen on todettu 24. syyskuuta pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmässä.

Valtakunnallisesti tautitilanne näyttää olevan kiihtymässä. Tilanne selittyy pitkälti HUS:n alueen epidemiatilanteesta. Samanaikaisesti osassa Suomea epidemiatilanne on edelleen rauhallinen.

Laajoja tartuntaryppäitä, joukkoaltistuksia ja jatkotartuntoja runsaasti

Viime viikkojen aikana on todettu yhä enemmän kotimaisia laajempia tartuntaryppäitä ja joukkoaltistumisia, jotka ovat johtaneet jatkotartuntoihin Uusista tapauksista suurin osa liittyy jo aiemmin tiedossa olleisiin, eri puolilla maata ilmenneisiin tartuntaketjuihin. Kaikki tapaukset pyritään edelleen selvittämään mahdollisimman huolellisesti.

Viikolla 39 koko maassa tartunnanlähde jäi epäselväksi noin puolessa todetuista tapauksista. Suuri osa epäselvistä tapauksista on HUS:n alueella, missä kaikista tapauksista noin kahdessa kolmasosassa tartunnanlähde on tuntematon. Muualla maassa tartunnanlähde on epäselvä noin viidenneksessä tautitapauksista. 

Tartuntoja on tapahtunut niin perhepiirissä, yksityisissä juhlissa, työpaikoilla, harrastuksissa kuin oppilaitoksissakin. Hyvin harva altistuminen kouluissa tai päiväkodeissa on johtanut jatkotartuntoihin. Lukuisten tartuntojen alkulähde on ravintoloissa tapahtuneet joukkoaltistumiset. Vain alle 5 % tartunnoista on tullut Suomen ulkopuolelta. 

Tiedot tartunnanjäljityksestä perustuvat 17 sairaanhoitopiirin ja Helsingin kaupungin ilmoittamiin tietoihin, joissa on mukana noin 600 tapauksen taustatiedot viikolta 39.

Nuorten ja nuorten aikuisten osuus tapausmääristä on nyt suurempi kuin keväällä. Viikolla 39 kaikista tapauksista yli  70 % on todettu alle 50-vuotiailla, ja noin 45 % alle 30-vuotiailla. 
Arvioitu tartuttavuusluku on tällä hetkellä 1,25-1,30 (90 % todennäköisyysväli), mikä on samaa tasoa kuin edellisellä viikolla.

Tapausmäärät ja ilmaantuvuus kasvussa

Viimeisen seurantaviikon aikana (viikko 39, ajalla 21.9.-27.9.) tartuntatautirekisteriin ilmoitettiin 686 uutta tapausta, kun edellisellä viikolla (viikko 38) uusia tapauksia ilmoitettiin 463. Uusien tapausten ilmaantuvuus oli 12,4 tapausta 100 000 asukasta kohden, kun edeltävällä viikolla se oli 8,4. 
Viimeisen kahden viikon seurantajakson (viikot 38-39, ajalla 14.9.-27.9.) yhteenlaskettu tapausmäärä oli 1149 uutta tapausta, kun se sitä edeltävän kahden viikon (viikot 36-37) aikana 586. Uusien tapausten ilmaantuvuus oli 20,7 tapausta 100 000 asukasta kohden, Sitä edeltävällä kahden viikon jaksolla luku oli 10,6. 
Suomessa on 30.9.2020 mennessä todennettu 9992 koronavirustapausta. Tautiin liittyviä kuolemia on raportoitu 344. Parantuneita arvioidaan olevan noin 8 100, mikä on yli 80 prosenttia todetuista tartuntatapauksista. Sairaalahoidossa oli 30.9.2020 yhteensä 19 potilasta, joista neljä tehohoidossa. 

Tuorein tilannekuva- ja mallinnusryhmän raportti sekä edelliset raportit ovat THL:n sivuilla:

Positiivisten testinäytteiden määrä viittaa epidemian kiihtymiseen 

Laboratorioiden testauskapasiteetti on tällä hetkellä ylittänyt testausstrategian tavoitteen 20 000 näytettä päivässä. Viikolla 39 koronavirustestejä tehtiin päivittäin koko maassa yhteensä noin 7000–14 000, joista positiivisten tapausten osuus koko maassa oli noin 0,8%. Nousua on tapahtunut nyt jo kuukauden ajan.

Lisätietoja:

Taneli Puumalainen, ylilääkäri, THL, [email protected] (epidemiatilanne)
Simopekka Vänskä, erikoistutkija, dosentti, [email protected] (ennustemallit) 
Liisa-Maria Voipio-Pulkki, strategiajohtaja, STM, [email protected] (tilannekuva- ja mallinnustyöryhmä)

Sivun alkuun