Hoppa till innehåll
Media

Universitetssjukhusens uppgifter har preciserats i lagen om ordnande av social- och hälsovård 

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 20.12.2022 15.24
Pressmeddelande

Till lagen om ordnande av social- och hälsovård har det fogats bestämmelser som preciserar och stärker universitetssjukhusens nuvarande uppgifter och ansvar när det gäller tjänster inom den specialiserade sjukvården och uppgifter som hänför sig till utbildnings-, forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet.

Dessutom har man flyttat bestämmelserna om bitjänster och bisysslor vid universitetssjukhus i lagen om specialiserad sjukvård till lagen om ordnande av social- och hälsovård samt gjort några andra tekniska ändringar.

I Finland finns fem universitetssjukhus. De finns i Helsingfors, Kuopio, Uleåborg, Tammerfors och Åbo. I anslutning till universitetssjukhusen har universiteten i varje stad en medicinsk fakultet eller en hälsovetenskaplig fakultet. 

I fortsättningen är det välfärdsområdena och HUS-sammanslutningen som är huvudmän för universitetssjukhusen och som ska sköta de uppgifter som för närvarande sköts av sjukvårdsdistrikten.

Avsikten med lagändringarna är att välfärdsområdena och HUS-sammanslutningen ska ha tillräckliga möjligheter att inom ramen för sitt självstyre bestämma hur de uppgifter som ska skötas vid universitetssjukhusen ska genomföras. Ändringarna medför inga nya funktioner eller uppgifter för universitetssjukhusen.

Lagarna träder i kraft den 1 januari 2023.

Mer information:

Sirkku Pikkujämsä, medicinalråd
Henna Vidén, regeringssekreterare
[email protected]

Tillbaka till toppen