Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Understöd för forskning i socialt arbete på universitetsnivå för 2021 kan nu sökas

Social- och hälsovårdsministeriet
17.3.2021 16.34
Nyhet

Fram till den 17 maj 2021 kan man söka statlig finansiering för forskning i socialt arbete på universitetsnivå. Understödet till forskningsprojekten beviljas av social- och hälsovårdsministeriet på basis av ansökan. Understöd beviljas för sammanlagt 4 miljoner euro. 

Finansieringen kan sökas för projekt som genomförs vid universitet, yrkeshögskolor, forskningsinstitut, sociala kompetenscentrum, kommuner, samkommuner och organisationer. 

Understödet är särskilt avsett för sådan forskning i socialt arbete som främjar en evidensbaserad arbetskultur i socialarbetet. Genom förordning utfärdas närmare bestämmelser om insatsområdena för forskningen. År 2021 prioriteras forskning som gäller bland annat arbetsmetoderna och verkningsfullheten, förmånerna och tjänsterna, behoven av tjänster för särskilt stöd samt innovationer inom den sociala sektorn.  

Utlysningen av forskningsfinansieringen baserar sig på den ändring av socialvårdslagen som trädde i kraft den 1 september 2020. Med stöd av den kan social- och hälsovårdsministeriet årligen utlysa understöd för forskning och bevilja statlig finansiering till projekt inom forskning i socialt arbete på universitetsnivå. Statlig finansiering för forskning i socialt arbete på universitetsnivå beviljades första gången år 2020.  

Ytterligare information:

Juha Luomala, socialråd, tfn 0295 163 492
Salme Kallinen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 163 290
[email protected]
 

Tillbaka till toppen