Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Diskussionsmöte om de ändringar som föreslås i lagen om utkomstskydd för arbetslösa

Social- och hälsovårdsministeriet
5.11.2018 8.26 | Publicerad på svenska 5.11.2018 kl. 9.52
Pressmeddelande 162/2018

Social- och hälsovårdsministeriet ordnar torsdagen den 8 november 2018 ett diskussionsmöte för intressentgrupper om de föreslagna ändringarna av lagen om utkomstskydd för arbetslösa. I propositionsutkastet förbättras utkomstskyddet för företagares arbetslösa familjemedlemmar som inte är delägare. Utkastet hänför sig till regeringens plan för de offentliga finanserna 2019—2022, där regeringens mål är att bl.a. förbättra företagares rätt till inkomstrelaterat utkomstskydd för arbetslösa.

Vid tillämpning av lagen om utkomstskydd för arbetslösa kan det för närvarande tolkas att en person som arbetar i familjeföretaget är företagare. Detta kan vara fallet även om han eller hon inte äger någonting av företaget och inte använder bestämmanderätt. Det leder till att personens rätt till inkomstrelaterat utkomstskydd för arbetslösa avviker från den för en vanlig löntagare. I utkastet föreslås att en sådan person i fortsättningen är löntagare när lagen om utkomstskydd för arbetslösa tillämpas på honom eller henne.

I propositionsutkastet föreslås att det s.k. arbetsvillkoret för rätt till arbetslöshetsdagpenning för personer som definierats som en företagares familjemedlemmar som inte är delägare i företaget är 52 kalenderveckor. Arbetsvillkoret bör tillgodoräknas under den tid då personen inte har innehav eller bestämmanderätt i företaget i fråga. Det föreslagna arbetsvillkoret och det arbetsvillkor på 26 kalenderveckor som gäller övriga löntagare kan inte förenas.

I utkastet föreslås inte ändringar i fråga om hur rätten till utkomstskydd för arbetslösa uppstår för sådana personer som äger om än bara en liten andel av familjeföretaget eller som har bestämmanderätt i företaget. I utkastet föreslås inte heller ändringar av nu gällande villkor för arbetslöshetsskyddet för löntagare, till exempel arbetsvillkoret.

Ytterligare information

Marjaana Maisonlahti, regeringsråd, tfn 02951 63288, [email protected]

Proposition (utkast): Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta yrittäjien ei omistavien perheenjäsenten työttömyysturvan kehittämiseksi

Vem är företagare enligt gällande lagen om utkomstskydd för arbetslösa? Du kan vara företagare även om familjen inte skulle äga hela företaget. Bestämmelser om vad som avses med företagsamhet finns i 1 kap. 6 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002)

På social- och hälsovårdsministeriets webbplats har man genom svar på vissa frågor beskrivit definitionen på vem som är företagare sådan som den lyder nu, från och med ingången av 2016. (på finska)

Information finns även på Arbetslöshetskassornas Samorganisations webbplats: Dagpenning för företagare 

Information om arbetslöshetsförsäkringspremier för företagare och när premien inte betalas finns på Arbetslöshetsförsäkringsfondens webbplats:

Delägares betalningsskyldighet

Arbetslöshetsförsäkringspremieskyldighet

Tillbaka till toppen