Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Työttömyysturvalakiin ehdotetuista muutoksista kuulemistilaisuus

Sosiaali- ja terveysministeriö
5.11.2018 8.26
Tiedote 162/2018

Sosiaali- ja terveysministeriö järjestää sidosryhmille tarkoitetun kuulemistilaisuuden torstaina 8. marraskuuta 2018 työttömyysturvalakiin ehdotetuista muutoksista. Esitysluonnoksessa yrittäjän ei omistavien perheenjäsenten työttömyysturvaa parannettaisiin. Esitysluonnos liittyy hallituksen vuosien 2019—2022 julkisen talouden suunnitelmaan, jossa hallituksen tavoitteena on mm. parantaa yrittäjien ansioperusteista työttömyysturvaoikeutta.

Nykyään työttömyysturvalakia sovellettaessa voidaan tulkita, että henkilö, joka työskentelee perheen yrityksessä, on yrittäjä. Näin voi olla, vaikka hän ei omista yrityksestä mitään eikä käytä siinä määräysvaltaa. Tämä johtaa siihen, että henkilön työttömyysturvaoikeus poikkeaa tavallisesta palkansaajasta. Esitysluonnoksessa ehdotetaan, että tällainen henkilö olisi jatkossa palkansaaja, kun häneen sovelletaan työttömyysturvalakia.

Esitysluonnoksessa ehdotetaan, että työttömyyspäivärahaoikeuden niin kutsuttu työssäoloehto olisi yrittäjän ei omistavaksi perheenjäseneksi määritellyn henkilön kohdalla 52 kalenteriviikkoa. Työssäoloehdon tulisi kertyä aikana, jolloin henkilöllä ei ole ollut omistusta tai määräysvaltaa kyseisessä yrityksessä. Ehdotettua työssäoloehtoa ja muita palkansaajia koskevaa, 26 kalenteriviikon mittaista työssäoloehtoa ei voisi yhdistää.

Esitysluonnoksessa ei ehdoteta muutoksia työttömyysturvaoikeuden syntymiseen sellaisille henkilöille, jotka omistavat pienenkin osuuden perheen yrityksestä taikka joilla on kyseisessä yrityksessä määräysvaltaa. Siinä ei myöskään ehdoteta muutoksia nyt voimassa oleviin palkansaajia koskeviin työttömyysturvan ehtoihin, esimerkiksi työssäoloehtoon.

Lisätietoja

hallitusneuvos Marjaana Maisonlahti, p. 02951 63288, [email protected]

Esitysluonnos: Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta yrittäjien ei omistavien perheenjäsenten työttömyysturvan kehittämiseksi

Kuka on nyt voimassa olevan työttömyysturvalain mukaan yrittäjä? Voit olla yrittäjä, vaikka perhe ei omistaisikaan yritystä kokonaan. Yrittäjyys määritellään työttömyysturvalain (1290/2002) 1 luvun 6 §:ssä. 

STM:n sivuilla on usein kysyttyihin kysymyksiin kuvattu yrittäjämääritelmä sellaisena kuin se on voimassa nyt, vuoden 2016 alusta lukien: Kysymyksiä ja vastauksia työttömyysturvan yrittäjämääritelmän muuttamisesta

Tietoa löytyy myös Työttömyyskassojen yhteisjärjestön sivuilta: Yrittäjän ansiopäiväraha

Yrittäjiä koskevista työttömyysvakuutusmaksuista ja siitä, milloin maksua ei makseta, löytyy Työttömyysvakuutusrahaston sivuilta:

Omistajien maksuvelvollisuus

Työttömyysvakuutusmaksujen maksuvelvollisuus

Sivun alkuun