Hoppa till innehåll
Media

Behandlingen av ansökningar om arbetslöshetsförmåner påskyndas

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 8.5.2020 11.29
Pressmeddelande

Behandlingen av ansökningarna underlättas i en situation där antalet ansökningar ökar kraftigt.

Coronaepidemin har lett till ett exceptionellt stort antal ansökningar om arbetslöshetsförmåner samtidigt till arbetslöshetskassorna och FPA. Verkställigheten underlättas och behandlingen av ansökningarna påskyndas genom de ändringar som nu görs.

Arbetslöshetsförmån kan på basis av den temporära ändringen betalas utan beslut, i förskott, för högst sex månader i stället för två månader enligt de gällande bestämmelserna. Liksom för närvarande ska man fortfarande söka varje period skilt. 

Genom ändringen av förmånen som betalas i förskott kan betalningen av arbetslöshetsförmåner tryggas också i situationer med hög belastning. Betalning i förskott kan minska trycket på att ansöka om utkomststöd under den tid då ansökan om utkomstskydd för arbetslösa väntar på den egentliga behandlingen. 

De övriga ändringarna gäller jämkning av arbetslöshetsförmåner i vissa situationer.

Republikens president stadfäste lagen om temporära undantag från lagen om utkomstskydd för arbetslösa på grund av coronaepidemin. Lagen träder i kraft den 11 maj 2020 och gäller till och med den 31 oktober 2020. 

Ytterligare information:

Juho Orjala, minister Pekonens specialmedarbetare, tfn 0295 163 424
Marjaana Maisonlahti, regeringsråd, tfn 0295 163 288 

Tillbaka till toppen