Hoppa till innehåll
Media

Arbetsgrupp gav tolv rekommendationer för utveckling av det psykosociala stödet vid krissituationer

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 24.5.2019 16.42 | Publicerad på svenska 27.5.2019 kl. 10.12
Nyhet

Var och en bör få ett gott psykosocialt stöd vid akuta traumatiska situationer. En arbetsgrupp har utarbetat tolv rekommendationer om hur det psykosociala stödet och det akuta krisarbetet bör organiseras och utvecklas i framtiden.

Utgångspunkten för rekommendationerna är att det sociala arbete och krisarbete som ingår i det psykosociala stödet bör utföras av yrkespersoner och dokumenteras på tillbörligt sätt.

Ledningsansvaret för ordnande av det psykosociala stödet till socialjouren

Servicesystemet för psykosocialt stöd vid akuta traumatiska situationer är för närvarande brokigt. Socialjourernas roll har dock stärkts, och numera styrs tydligare också uppgifter som gäller krisarbete från nödcentralen till socialjourerna.

Arbetsgruppen föreslår att psykosocialt stöd ska definieras i lag. Den föreslår också att socialjouren ska ha ledningsansvar för ordnande, ledning och samordning av det psykosociala stödet och krisarbetet i initialskedet vid akuta traumatiska situationer. Den anser också att det bör föreskrivas i lag att socialjour och krisjour ska genomföras tillsammans.

Samtidigt bör aktörerna inom det psykosociala stödet organiseras på riksnivå, regional nivå och lokal nivå. Verksamheten bör dokumenteras på ett enhetligt sätt.

Psykosocialt stöd bör finnas nära tillgängligt och fås under en längre tid

Det psykosociala stödet vid akuta traumatiska situationer hjälper individer och grupper att återhämta sig från traumatiska situationer, när stödet har ordnats på rätt sätt. Forskning visar att service som erbjuds nära och under en längre tid samt tätt samarbete mellan olika myndigheter ger det bästa slutresultatet.

Arbetsgruppen rekommenderar att det psykosociala stödet vid akuta traumatiska situationer ska förskjutas från enstaka krissamtal till en långvarigare stödprocess. Yrkespersoner inom området bör enligt arbetsgruppen genomföra uppföljning av det psykosociala stödet från början till slut och vid behov involvera aktörer från tredje sektorn.

Ytterligare information

Liisa Holopainen, regeringssekreterare, tfn 0295 163 593

Kort om psykosocialt stöd

  • Att ordna psykosocialt stöd och psykosociala tjänster ingår i hälso- och sjukvårdens lagstadgade verksamhet.
  • Psykosocialt stöd består av akut krisarbete och brådskande socialt arbete.
  • Utgångspunkten för det psykosociala stödet vid akuta traumatiska situationer är att stöd erbjuds aktivt till alla som har upplevt en plötslig traumatisk händelse eller till exempel plötsligt förlorat en närstående.
  • Viktiga faser i den psykosociala stödprocessen är mottagande av larm, möte i chockfasen, krismöten, uppföljning och eftervård.
Tillbaka till toppen