Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Arbetsgrupp föreslår att det ska göras smidigare att få vård

Social- och hälsovårdsministeriet
24.8.2016 13.45
Nyhet

En expertgrupp som har utrett tillgången till vård föreslår att det ska göras smidigare att få vård. Målet är att tillgången till vård ska basera sig på enhetliga kriterier och att patientens vårdbehov i möjligaste mån ska skötas på en gång. Samtidigt ska tyngdpunkten i övervakningen av vårdgarantins uppfyllelse förskjutas, så att det fokuseras mer på den service som patienten faktiskt får och mindre på övervakningen av att tidsgränserna för väntetiderna följs.

Arbetsgruppen föreslår bland annat att man vid sidan om tidsbeställning via telefon och traditionella mottagningsbesök kunde ta i bruk elektroniska tjänster. Patienten kunde göra en elektronisk bedömning av vårdbehovet och via den få hemvårdsanvisningar eller vid behov en tid till mottagning eller undersökningar. Vårdpersonalens arbetstid kunde frigöras från att svara i telefon till att sköta det egentliga patientarbetet. Vid sidan om den elektroniska tjänsten kunde man söka sig till primärvård också via lågtröskelmottagningar utan tidsbeställning, via konsultation på distans eller även i fortsättningen via en telefontjänst. Det bör garanteras att man kan få en bedömning av vårdbehovet gjord av läkare eller annan yrkesutbildad vårdpersonal inom sju dygn.

Vid sidan om behoven av ändring i lagstiftningen har en underarbetsgrupp utarbetat förslag till utveckling av informationssystemen och de elektroniska tjänsterna, ibruktagande av en hälso- och vårdplan samt utveckling av kriterierna för och mätningen av tillgången till vård.

Ett utkast till rapport av undergruppen till den av social- och hälsovårdsministeriet tillsatta nationella arbetsgruppen för tillgång till vård och enhetliga grunder för vård är på remiss till den 31 augusti 2016.

Ytterligare information

Annakaisa Iivari, direktör, tfn 0295 163 371, annakaisa.iivari(at)stm.fi

Nationella arbetsgruppen för tillgång till vård och enhetliga grunder för vård
Utkast till rapport av undergruppen (på finska)

Tillbaka till toppen