Hyppää sisältöön
Media

Työryhmä ehdottaa hoitoon pääsyn joustavoittamista

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 24.8.2016 13.45
Uutinen

Hoidon saatavuutta selvittänyt asiantuntijaryhmä ehdottaa hoitoon pääsyn joustavoittamista. Tavoitteena on yhtenäisiin kriteereihin perustuva hoitoon pääsy ja asioiden hoitaminen mahdollisuuksien mukaan kerralla kuntoon. Samalla hoitotakuun seurannan painopistettä tulisi siirtää hoitoon pääsyn aikarajojen toteutumisen seurannasta potilaan tosiasiallisesti saaman palvelun seurantaan.

Työryhmä ehdottaa muun muassa, että puhelinajanvarauksen ja perinteisten vastaanottokäyntien rinnalla otettaisiin käyttöön sähköisiä palveluita. Potilas voisi tehdä sähköisen hoidontarpeen arvion ja saada sitä kautta kotihoito-ohjeet tai tarvittaessa ajan vastaanotolle tai tutkimuksiin. Ammattihenkilöiden työaikaa voitaisiin vapauttaa puhelimesta varsinaiseen asiakastyöhön. Sähköisen palvelun rinnalla perusterveydenhuoltoon voitaisiin hakeutua myös ilman ajanvarausta toimivien matalan kynnyksen vastaanottojen, etäkonsultaation tai edelleen myös puhelinpalvelun kautta. Pääsy lääkärin tai muun ammattihenkilön tekemään hoidon tarpeen arvioon taattaisiin 7 vuorokauden kuluessa.

Lainsäädännön muutostarpeiden ohella alatyöryhmä on tehnyt ehdotuksia myös tietojärjestelmien ja sähköisten palveluiden kehittämisestä, terveys- ja hoitosuunnitelman käyttöönotosta sekä hoitoon pääsyn kriteerien ja mittaamisen kehittämisestä.

Sosiaali- ja terveysministeriön asettaman valtakunnallisen hoidon saatavuuden ja yhtenäisten hoidon perusteiden työryhmän alatyöryhmän raporttiluonnos on lausunnolla 31.8.2016 saakka.

Lisätiedot

johtaja Annakaisa Iivari, p. 0295 163 371, annakaisa.iivari(at)stm.fi

Valtakunnallinen hoidon saatavuuden ja yhtenäisten hoidon perusteiden työryhmä
Työryhmän raporttiluonnos: Hoidon saatavuus -alatyöryhmän muistio

Sivun alkuun