Hoppa till innehåll
Media

Työeläkevakuutusyhtiöiden laadittava riski- ja vakavaraisuusarvio

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 17.3.2016 13.36
Tiedote 35/2016

Työeläkevakuutusyhtiöiden olisi jatkossa laadittava riski- ja vakavaraisuusarvio säännöllisesti ja päivitettävä sitä riskien muuttuessa oleellisesti. Riski- ja vakavaraisuusarvio olisi osa eläkelaitoksen toiminnan strategista suunnittelua ja ohjausta.

Hallitus antoi asiaa koskevan esityksen eduskunnalle torstaina 17. maaliskuuta. Lain on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2017.

Riski- ja vakavaraisuusarvion tarkoituksena olisi kehittää eläkelaitosten riskienhallintaa ja palvella eläkelaitoksen hallitusta ja toimivaa johtoa eläkelaitoksen johtamisessa. Arvio täydentäisi ja osin myös korvaisi riskejä koskevaa nykysääntelyä sekä kokoaisi yhteen eläkelaitoksen riskianalyysit. Uudet säännökset tulisivat koskemaan työeläkevakuutusyhtiöitä, eläkesäätiöitä, eläkekassoja ja Merimieseläkekassaa.

Arvioinnissa voitaisiin käyttää esimerkiksi stressitestejä, herkkyysanalyyseja tai käänteisiä stressitestejä. Kaikki olennaiset riskit olisi otettava huomioon, eli myös vakavaraisuusrajan laskennan ulkopuolelle jäävät riskit.

Eläkelaitoksen olisi päivitettävä riski- ja vakavaraisuusarvio säännöllisesti sekä viipymättä, jos riskit muuttuvat merkittävästi. Eläkelaitoksen hallituksen tulisi etukäteen määritellä arviointitiheys ja ne tilanteet, jolloin arvio on päivitettävä. Riski- ja vakavaraisuusarvioista tulisi toimittaa yhteenveto sekä johtopäätökset Finanssivalvonnalle.

Hallitus esittää myös, että määräaikaista lakia, jossa työeläkeyhtiöiden tytäryhtiöille on oikeus rakennuttaa asuntoja velkarahalla, jatkettaisiin aina vuoden 2019 loppuun asti. Nykyinen laki olisi voimassa vuoden 2017 loppuun. Lain tavoitteena on lisätä vuokra-asuntotuotantoa.

Lisätietoja:

ylimatemaatikko Mikko Kuusela, p. 0295 163182, [email protected]

Tillbaka till toppen