Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Undersökning: Av en verkställande direktör krävs erfarenheter somär mera typiska för män

Social- och hälsovårdsministeriet
24.3.2015 10.30
Pressmeddelande 70/2015

Finska företag har som mål en mångsidig sammansättning av sina styrelser och sin verkställande ledning, men samtidigt krävs av den som rekryteras en mycket enhetlig utbildnings- och erfarenhetsbakgrund. En befattning i den högsta ledningen nås främst via en karriärväg som är typisk för män och till exempel av den som rekryteras till verkställande direktör krävs ofta utbildning i den tekniska branschen.

Regelbundenheten i rekryteringskriterierna observerades av forskaren Tuija Koivunen i de preliminära resultaten i social- och hälsovårdsministeriets TASURI-projekt. I undersökningen utreds rekryteringspraxis för den högsta ledningen och lyfts fram metoder att främja jämställdheten mellan könen i företagslivets topp. Koivunen presenterade sina forskningsresultat tisdagen den 24 mars på seminariet Navigointia huipulle (Navigering till toppen).

I företagens styrelser i framtiden genom specialkunnande

Av företagens styrelsemedlemmar har traditionellt krävts en bakgrund som verkställande direktör. Männens andel av de potentiella styrelsekandidaterna är klart större än kvinnornas, för endast en kvinna är idag verkställande direktör för ett börsbolag i Finland. Enligt undersökningen ser praxis dock ut att ändras: av styrelsemedlemmarna önskas allt mera specialkunnande som är väsentlig för företagets verksamhet. Detta kan öppna mera styrelseplatser för kvinnor.

För undersökningen intervjuades styrelseordföranden, verkställande direktörer och personalchefer i börsbolag och statsägda bolag samt direktsökingskonsulter.  Sökning av dem som rekryteras i så stor omfattning som möjligt med en tillräckligt flexibel tidtabell sågs allmänt som god praxis och ett bra sätt att hitta den bästa personen för en ledig befattning.

Den slutliga forskningsrapporten publiceras senare våren 2015. Målet med projektet Jämställd karriärutveckling för chefer (TASURI) är att öka både kvinnors och mäns jämlika representation i företagens högsta ledning. Europeiska unionens Progress-program delfinansierar projektet.

Ytterligare information

Forskare Tuija Koivunen (Tammerfors universitet), tfn 050 3187423, [email protected]

Projektchef Mia Teräsaho (SHM), tfn 050 3622854, [email protected]

Tillbaka till toppen